English version
Drukuj

Żywice poliestrowe, polimery powłokotwórcze, antypireny i uniepalnianie tworzyw

Tematyka badawcza


Antypireny do tworzyw polimerowych

 • Bezhalogenowe antypireny hybrydowe. Dodatki ograniczające palność otrzymywane na bazie soli melaminy, haloizytu i grafitu ekspandującego.
 • Bezhalogenowe antypireny hybrydowe zawierające fosfor oraz modyfikowane dodatki nieorganiczne (np. montmorylonit). Zastosowanie: poliestry, epoksydy, polistyren, poliuretany ewentualnie inne tworzywa.


Technologie tworzyw polimerowych

 • Żywice poliestrowe i epoksydowe, w tym żywice o specjalnych właściwościach.
 • Kompozyty i nanokompozyty.
 • Środki pomocnicze do tworzyw konstrukcyjnych.


Technologie polimerów powłokotwórczych

 • Wodorozcieńczalne żywice poliestrowe.
 • Farby proszkowe utwardzalne UV


Doświadczenie


 • w opracowywaniu i wdrażaniu technologii z zakresu nienasyconych żywic poliestrowych – w tym do zastosowań specjalnych, ich przetwórstwie oraz modyfikacji w celu uzyskania produktów proekologicznych o istotnie ograniczonym paleniu i małej emisji dymu; skala techniczna i przemysłowa,
 • w opracowywaniu sposobów ograniczenia palności tworzyw polimerowych bezhalogenowymi dodatkami
 • w syntezie i modyfikacji antypirenów w oparciu o sole melaminy
 • w syntezie wodorozcieńczalnych poliestrów o ograniczonej ilości szkodliwych rozpuszczalników organicznych.


Współpraca


 • Zakłady Chemiczne "Alwernia",
 • Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie,
 • Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku,
 • Główna Szkoła Pożarnicza w Warszawie,
 • Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny,
 • Politechnika Krakowska Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 • „Ostróda Yacht” Sp. z o.o.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopodobnych sp. z o.o.
 • Technische Universitat Dresden
 • Synthos S.A.
 • Hosokawa Alpine, Augsburg


Metodyka i wyposażenie badawcze


 • Aparat do oznaczania indeksu tlenowego firmy Fire Testing Technology Limited, W. Brytania; oznaczenie (zgodnie z PN-EN ISO 4589-2)
 • Komora do badań palności metodą UL-94
 • Twardościomierz Persoz-Kőnig firmy Braive Instruments, Belgia, do badania twardości względniej powłok lakierowych otrzymanych na podłożu szklanym (oznaczenie zgodnie z PN-79/C-81530)
 • Reometr firmy Brookfield HB, układ pomiarowy: stożek – płytka.


Kontakt:


dr inż. Piotr Jankowski

tel. +48 22 568 24 63
faks +48 22 568 25 64


dr inż. Dorota Kijowska

tel. +48 22 568 25 05