English version
Drukuj

Żywice lakiernicze i plastyfikatory

Tematyka badawcza


 • Żywice poliestroimidowe
 • Lakiery poliestroimidowe do emaliowania miedzianych przewodów nawojowych
 • Technologia produkcji trójmelitanu tris(2-hydroksyetylowego)
 • Plastyfikatory do PVC (do wyrobów medycznych, ciepłoodpornych, kablowych i in.)
 • Plastyfikatory poliestrowe
 • Plastyfikatory otrzymywane z produktów ubocznych i odpadowych
 • Żywice alkidowe wodorozcieńczalne
 • Synteza i modyfikowanie żywic fenolowych
 • Kompozycje wiążące do stosowania w odlewnictwie
 • Modyfikacja żywic polikondensacyjnych z wykorzystaniem nanonapełniaczy
 • Żywice epoksydowe otrzymywane metodą bezpośrednią
 • Poliaddycja żywic epoksydowych z dianem i z innymi związkami dwufunkcyjnymi
 • Kompozycje epoksydowe do laminatów foliowanych miedzią
 • Ciekłokrystaliczne poliuretany i żywice epoksydowe
 • Kompozycje dla elektroniki sieciowane UV
 • Nowe materiały do optyki nieliniowej
 • Nasycone poliestry karboksylowe do hybrydowych farb proszkowych
 • Badania właściwości powłok lakierowych
 • Chemiczna utylizacja odpadów polimerowych.


Doświadczenie


 • Synteza i modyfikacja nienasyconych żywic poliestrowych
 • Synteza żywic poliestroimidowych do lakierów stosowanych do miedzianych przewodów nawojowych
 • Plastyfikatory estrowe i poliestrowe do PVC
 • Badania stosowane i prace rozwojowe w zakresie żywic melaminowych, mocznikowych i furanowych
 • Synteza żywic polikondensacyjnych o kontrolowanej strukturze i niskim stopniu polidyspersji
 • Synteza i zastosowania żywic epoksydowych
 • Polimery ciekłokrystaliczne
 • Kompozycje epoksydowe i poliuretanowe do zaawansowanych zastosowań
 • Nienasycone poliestry
 • Sieciowanie tworzyw promieniowaniem ultrafioletowym.


Kontakt


dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska
tel. +48 22 568 28 46, +48 22 568 23 81