English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Pokropski, A. Balas

Żywice epoksydowe i poliuretany — wzajemne oddziaływanie modyfikujące.

Cz. II. Przenikające się sieci polimerowe (IPN)

Polimery 2003, nr 9, 591


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono sposoby wzajemnej modyfikacji żywic epoksydowych (EP) i poliuretanów (PUR) prowadzące do tworzenia przenikających się sieci polimerowych (IPN) oraz szczepionych sieci polimerowych (graft-IPN). Podstawowym celem modyfikacji EP jest poprawa ich elastyczności. Omówiono modyfikację EP za pomocą PUR z grupami funkcyjnymi, mianowicie z grupami OH, NH2, NCO lub bezwodnikowymi, oraz układów uretanowo-akrylowych, a także modyfikację sztywnych pianek PUR za pomocą EP. Opisano ponadto modyfikację EP małocząsteczkowymi izocyjanianami jako zamiennikami PUR z grupami reaktywnymi. Scharakteryzowano wpływ stosunku masowego EP:PUR, ciężaru cząsteczkowego składnika uretanowego i stopnia szczepienia między obiema sieciami polimerowymi na morfologię oraz właściwości mechaniczne i termiczne produktów. Przedstawiono również zjawisko rozdziału faz EP i PUR determinujące odpowiednią elastyczność modyfikatów.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, funkcjonalizowane poliuretany, wzajemna modyfikacja, przenikające się sieci polimerowe, właściwości użytkowe

T. Pokropski, A. Balas (1.2 MB)
Żywice epoksydowe i poliuretany — wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz. II. Przenikające się sieci polimerowe (IPN)