English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustaţá, I. Bicu

Żywice cykloheksanonowo-anilinowo-formaldehydowe - synteza i właściwości (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 817


Streszczenie

Przedstawiono sposób otrzymywania żywic cykloheksanonowo-anilinowo-formaldehydowych zawierających funkcyjne grupy aminowe, które można poddawać modyfikacji. Metoda syntezy polega na katalizowanej kwasem polikondensacji wymienionych w tytule substratów [równania (7)-(11)]. Zbadano właściwości (temperaturę topnienia, lepkość, barwę - tabela 1) i strukturę (analiza elementarna, IR, lH NMR - rys. 1, 2) różniących się składem żywic. Metodą grawimetryczną (rys. 3, tabela 2) określono także ich stabilność termiczną. W celach porównawczych otrzymano też i scharakteryzowano żywice cykloheksanonowo-formaldehydowe oraz anilinowo-formaldehydowe [równania (1) - (6), tabele i rysunki jw.].


Słowa kluczowe: żywice cykloheksanonowo-anilinowo-forrnaldehydowe, synteza, kataliza kwasowa, właściwości
F. Mustaţá, I. Bicu (209.4 KB)
Żywice cykloheksanonowo-anilinowo-formaldehydowe - synteza i właściwości (j. ang.)