English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Krywult

Źródła uszkodzeń i zniekształceń wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami

Polimery 2002, nr 1, 48


Streszczenie

Naprężenia powstające w procesach kształtowania wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW) i stanowiące skutek zjawisk termomechanicznych towarzyszących takim procesom są główną przyczyną uszkodzeń strukturalnych oraz zniekształceń otrzymanych wytworów. Znajomość tych zjawisk termomechanicznych stanowi więc czynnik konieczny do analizy konstrukcji i obliczeń technologicznych. Przedstawiono podstawy teoretyczne zjawisk termomechanicznych, analizę możliwych przyczyn powstawania naprężeń technologicznych oraz przykłady obliczeń konstrukcyjnych z wykorzystaniem programów komputerowych.


Słowa kluczowe: tworzywa wzmocnione włóknami, kształtowanie wytworów, naprężenia cieplne, obliczenia konstrukcyjne, modelowanie komputerowe
B. Krywult (663.9 KB)
Źródła uszkodzeń i zniekształceń wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami