English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Braunegg, R. Bona, F. Schellauf, E. Wallner

Polihydroksyalkaniany (PHAs): zgodna z zasadą zrownoważonego rozwoju produkcja biopoliestru (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 479


Streszczenie

Scharakteryzowano wpływ rodzaju prokariotycznych mikroorganizmów wytwarzających PHAs oraz dodatków wprowadzanych do pożywki na strukturę powstających produktów (tabela 2 i 3). Omówiono możliwości wykorzystania tańszych substratów stanowiących źródło węgla (np. w postaci odpadowych produktów z przemysłu spożywczego) w celu ograniczenia kosztów biotechnologicznych metod syntezy PHAs (rys. 1, tabela 4 i 5). Ustalono, że najkorzystniejszym z ekonomicznego punktu widzenia sposobem produkcji PHAs jest wariant ciągły, w którym wykorzystuje się zestaw złożony ze zbiornika z mieszadłem, gdzie przebiega wzrost mikroorganizmów, połączonego z rurowym reaktorem o przepływie tłokowym do akumulacji biomasy. W celu wyodrębniania PHAs z biomasy metodą ekstrakcji zmodyfikowano dodatkiem wody stosowany powszechnie układ chloroform/etanol (rys. 2, tabela 7).


Słowa kluczowe: polihydroksyalaniany, mikroorganizmy, synteza biotechnologiczna, zasada zrównoważonego rozwoju, substraty, aparatura, ekstrakcja produktów
G. Braunegg, R. Bona, F. Schellauf, E. Wallner (666.3 KB)
Polihydroksyalkaniany (PHAs): zgodna z zasadą zrownoważonego rozwoju produkcja biopoliestru (j. ang.)