English version
Drukuj

Zgłoszenia patentowe

Wykaz zgłoszeń patentowych (stan na dzień 03.12.2018)

Numer / data zgłoszenia

Tytuł

Autorzy

P-427922
27.11.2018
Sposób wydzielania kwercetyny z cebuli za pomocą ekstrakcji
A. Wiśniewska, U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski
P-425734
25.05.2018
Sposób otrzymywania kaprolaktamu z odpadów tekstylnych zawierających poliamid 6
I. Rasińska, O. Osawaru, J. Kijeński, A. Migdał,M. Nemtusiak, E. Śmigiera, P. Niewiadomski
P-424922
16.03.2018
Sposób otrzymywania nieftalanowego plastyfikatora poliestrowegoE. Wardzińska-Jarmulska, B. Szczepaniak, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, J. Stanecka, A. Badowska, K. Potajczuk-Czajka, R. Grzybek
P-424921
16.03.2018
Sposób wytwarzania modyfikatora wodnych klejówdyspersyjnych i modyfikowane kleje dyspersyjne o obniżonej wsiąkliwości
I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Binkowska,G. Jaworska

P-424034

22.12.2017

Sposób galwanicznego pokrywania chromem usieciowanych przewodzących matryc węglowychK. Wróbel, J. Lach, A. Czerwiński

P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek

PCT/PL2017/051777

28.03.2017

Ogniwo litowo-jonowe

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych)

B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, M. Krajewski, M. Michalska, L. Lipińska, J. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna

P-420804

10.03.2017

Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka

P-420495

10.02.2017

Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarnościI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska

P-420194

13.01.2017

Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D

(wspólny z Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)

J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz

P-418847

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk

PCT/PL2016/000089

18.08.2016

A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)

P-416941

22.04.2016

Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych matryc węglowychK. Wróbel, A. Czerwiński

P-416940

22.04.2016

Sposób pomiaru szybkości korozji stopów ołowiu w akumulatorach kwasowo-ołowiowychJ. Lach, A. Czerwiński

P-423903

22.01.2016

Kompozycje polimerowe o ograniczonej palnościP.Jankowski, D.Kijowska, I.Legocka, E.Górecka

P-415812

15.01.2016

Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin

P-415397

18.12.2015

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

(wspólne z Instytutem Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek

P-415208

09.12.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychE. Wierzbicka, I. Legocka, M. Krzyżewski, M. Wenda, K. Suwała, M. Zielecka, M. Panasiuk

P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowychT. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)

P-414453

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka, E. Wierzbicka, K. Cyruchin

P-414321

08.10.2015

Sposób zatrzymywania pracy ogniwa paliwowego zasilanego paliwem gazowymW. Tokarz, P. Piela

P-413718

28.08.2015

Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)

P-412679

11.06.2015

Sposób odzyskiwania morfo liny z odpadu wodnego z procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)W. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk, A. Milczarek, S. Tomzik

P-411219

09.02.2015

Sposób modyfikacji grafitu stosowanego jako antypiren i trudno palne kompozycje polimerowe

(wspólne z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek

P-410669

19.12.2014

Szampon do włosów o obniżonym działaniu drażniącym

M. Sułek, B. Mirkowska, J. Janiszewska, K. Kurzepa

P-409464

11.09.2014

Sposób wprowadzania masy czynnej do kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

P-408085

30.04.2014

Kolektor prądowy elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego, sposób jego otrzymywania oraz akumulator ołowiowo-kwasowy

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

P-393649
14.01.2011

Sposób stabilizacji katalizatora heterogenicznego zawierającego metaliczno-organiczne centra aktywne

T. Boinski, P. Piela, W. Tokarz