English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Zajchowski, K. Piszczek, J. Tomaszewska

Żelowanie nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) w procesie przetwórstwa

Polimery 2001, nr 4, 232


Streszczenie

Artykuł przeglądowy (106 poz. lit.) poświęcony analizie współczesnych poglądów na istotę procesu żelowania PVC. Przedstawiono charakterystykę materiału wejściowego (ziaren PVC pochodzącego z polimeryzacji suspensyjnej lub w masie - rys. 2 i 3) oraz omówiono przebieg żelowania mieszanin nieplastyfikowanego PVC. Szczegółowo scharakteryzowano stosowane obecnie sposoby badania właściwości żelującej mieszaniny ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia zżelowania G [równania (1)-(4)], mianowicie badania plastograficzne (rys. 6 i 7), reologiczne (rys. 8-12), metody sorpcyjne (rys. 13), różnicową mikrokalorymetrię skaningową (rys. 14) i metodę mikroskopową (przede wszystkim zastosowanie mikroskopii elektronowej). Podkreślono powiązanie procesu żelowania PVC ze zmianami jego struktury.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), żelowanie, metody badawcze, stopień zźelowania, zmiany strukturalne

S. Zajchowski, K. Piszczek, J. Tomaszewska (957.9 KB)
Żelowanie nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) w procesie przetwórstwa