English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kowalewska, W. Stańczyk, R. Eckberg

Zastosowanie pochodnych tris(trimetylosililo)metylowych („trisilowych”) w chemii polimerów

Polimery 2004, nr 7-8, 479


Streszczenie

Przedstawiono kilka kierunków zastosowania wymienionych w tytule pochodnych, które dzięki wyjątkowej zawadzie sterycznej charakteryzują się doskonałą odpornością termiczną, chemiczną i hydrolityczną. Omówiono w związku z tym zawierające fragmenty „trisilowe”: liniowe polimery ciekłokrystaliczne, polimery o strukturze dendrymerycznej i modyfikowane (sieciowane) polisiloksany. Opisano też syntezę katalizatorów kaskadowych stosowanych np. do sieciowania polisiloksanów z bocznymi grupami epoksydowymi.


Słowa kluczowe: pochodne tris(trimetylosililo)metylowe, stabilność termiczna, polimery ciekłokrystaliczne, sieciowanie polisiloksanów, dendrymery, katalizatory kaskadowe

A. Kowalewska, W. Stańczyk, R. Eckberg (927.2 KB)
Zastosowanie pochodnych tris(trimetylosililo)metylowych („trisilowych”) w chemii polimerów