English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, Z. Wielgosz, M. Żubrowska, S. Pasynkiewicz, M. Choroś

Zastosowanie odpadowego fosfogipsu w kompozytach termoplastycznych

i chemoutwardzalnych

Polimery 2004, nr 11-12, 828


Streszczenie

Zbadano zastosowanie uzdatnianego termicznie (opracowaną w Polsce metodą) fosfogipsu (produktu ubocznego w produkcji nawozów fosforowych) jako napełniacza. Napelniano nim zarówno polimery termoplastyczne, mianowicie polietylen małej gęstości, polipropylen i poliamid 6 (w ilości 10-50% mas. uzdatnionego fosfogipsu) oraz PVC (w ilości 97,5-205 phr uzdatnionego fosfogipsu), jak i kompozyty chemoutwardzalne na podstawie żywic epoksydowych i poliestrowych (w ilości 30-50% mas. uzdatnionego fosfogipsu). Fosfogips wywołuje takie same zmiany właściwości mechanicznych jak inne napełniacze mineralne. Napełnione nim termoplastyczne kompozyty były badane pod kątem zastąpienia talku lub kredy uzdatnionym fosfogipsem. Scharakteryzowano także wpływ silanów jako dodatków kompatybilizujących w kompozytach termoplastycznych. Kompozyty polipropylen/fosfogips zastosowano na kształtki w przemyśle motoryzacyjnym zamiast kompozytów polipropylen/talk. Kompozycje PVC z uzdatnionym fosfogipsem stosowano do otrzymywania wykładzin podłogowych. Chemoutwardzalne kompozyty z uzdatnionym fosfogipsem były używane na samopoziomujące wylewki podłogowe.


Słowa kluczowe: kompozyty, uzdatniony fosfogips, napełniacze mineralne, polimery termoplastyczne, żywice chemoutwardzalne, wlaściwości użytkowe, kompatybilizatory silanowe

E. Kowalska, Z. Wielgosz, M. Żubrowska, S. Pasynkiewicz, M. Choroś (183.1 KB)
Zastosowanie odpadowego fosfogipsu w kompozytach termoplastycznych i chemoutwardzalnych