English version
Drukuj

WYNIKI NABORÓW na wolne stanowiska


Nazwa i adres jednostki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Publikacja ogłoszenia
6 VI 2019
Określenie stanowiska urzędniczego
Referent w Kancelarii IChP
Imię inazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania wg Kc
Magdalena Kabacińska, Warszawa
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata odpowiada potrzebom Instytutu.

Publikacja ogłoszenia
10 VI 2019
Określenie stanowiska urzędniczego
Referent w Dziale Administracyjno-Technicznym
Imię inazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania wg Kc
Sylwia Kowalczyk, Wolica
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata odpowiada potrzebom Instytutu.