English version
Drukuj

OFERTA sprzedaży

DataTrybPrzedmiot postępowaniaSIWZZapytanie oraz zmiany SIWZ
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania nanoproszków krzemowo-tytanowychPL204519 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Heterogeniczny prekatalizator miedziowy dla utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu oraz sposób jego wytwarzaniaPL225823 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę glicerynyPL227244 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Modyfikowany polioksymetylenPL213267 - OPIS PATENTOWY
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowegoPL206452 - OPIS PATENTOWY
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania soli metalu alkalicznego kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowegoPL206453 - OPIS PATENTOWY
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowejPL214477 - OPIS PATENTOWY
Formularz oferty
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania trudno palnej żywicy epoksydowejPL220961- OPIS PATENTOWY
Formularz oferty
 
2019-01-02oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylocykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonuPL216841 - OPIS PATENTOWY
Formularz oferty
 
2019-01-01oferta sprzedażyWYNALAZEK: Sposób wytwarzania nanonapełniacza zmniejszającego palność polimerówPL213890 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania
Formularz oferty - plik do pobrania
 
2019-01-01oferta sprzedażyWYNALAZEK: Kompozycja polisiloksanowa o zwiększonej przewodności cieplnej i jej zastosowaniePL222422 - OPIS PATENTOWY - plik do pobrania
Formularz oferty - plik do pobrania