English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Bociąga

Wybrane zagadnienia przepływu tworzywa w formie wtryskowej

Polimery 2003, nr 2, 100


Streszczenie

Przedstawiono podawane w literaturze opisy przepływu ciekłego tworzywa w kanałach formy wtryskowej; ma on charakter nieustalony i nieizotermiczny. Najczęściej opisuje się go modelem symetrycznym, słusznym jedynie w określonych stabilnych warunkach. Gdy warunki cieplne lub kinetyczne przepływu z dwu przeciwiegłych stron kanału różnią się między sobą (np. różnica temperatury lub chropowatości ścianek) występuje termokinetyczna asymetria przepływu. Asymetria taka może też być spowodowana zmianą kierunku przepływu w kanałach, np. w wyniku przejścia z kanału centralnego do kanału doprowadzającego, a także może wystąpić np. w gniazdach formujących z wstawkami. W formach wielogniazdowych strumień tworzywa może zmieniać kierunek nawet kilkakrotnie, co prowadzi do nierównomiernego wypełniania gniazd. Również obszary zderzania strumieni mogą wywołać zaburzenie przepływu tworzywa. Niesymetryczny i nierównomierny przepływ wpływa na efektywność wtryskiwania ocenianą na podstawie pomiarów właściwości użytkowych wyprasek oraz cech ich powierzchni.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, przepływ tworzywa polimerowego, model symetryczny, asymetria termokinetyczna przepływu, zderzanie strumieni tworzywa

R. Sikora, E. Bociąga (648.6 KB)
Wybrane zagadnienia przepływu tworzywa w formie wtryskowej