English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Figiel, T. Zięba, W. Leszczyński

Wpływ zawartości wody i składu na właściwości wytrzymałościowe układu

skrobia ziemniaczana-polietylen-kopolimer etylen/kwas akrylowy (j. ang.)

Polimery 2004, nr 7-8, 547


Streszczenie

Różniące się zawartością skrobi (20-47% mas.) wymienione w tytule uktady otrzymano metodą wytłaczania. Metodą grawimetryczną uzyskano krzywe obrazujące absorpcję wody w funkcji czasu (rys. 1). Stwierdzono, że kompozycje absorbowały wodę w ilości proporcjonalnej do zawartości skrobi. Wlaściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu kompozycji zależały zarówno od zawartości skrobi, jak i od ilości zaabsorbowanej wody. Wzrost zawartości wody (Wt) powodował zmniejszenie naprężenia przy zerwaniu (σmax, rys. 2) oraz liniowy wzrost wartości wydłużenia przy zerwaniu (έmax, rys. 3). Wartości modułu sprężystości (E) malały liniowo ze wzrostem Wt aż do jej wartości granicznej Wm, począwszy od której moduł sprężystości nie ulegał już zmianie (rys. 4).


Słowa kluczowe: tworzywo biodegradowalne, skrobia, polietylen, kopolimer etylen/kwas akrylowy, absorpcja wody, właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu

A. Figiel, T. Zięba, W. Leszczyński (522.5 KB)
Wpływ zawartości wody i składu na właściwości wytrzymałościowe układu skrobia ziemniaczana-polietylen-kopolimer etylen/kwas akrylowy (j. ang.)