English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Brostow, V. M. Castano, J. Horta, G. Martinez-Barrera

Wpływ promieniowania gamma na udarność i właściwości cieplne polistyrenu

wzmacnianego dodatkiem SBR (j. ang.)

Polimery 2004, nr 1, 9


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania gamma na udarność, stabilność termiczną i temperaturę zeszklenia różniących się skladem mieszanin polistyren + kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR). Udział SBR w mieszaninach wynosił do 13% mas. Stosowano SBR o różnej strukturze (gwiaździsta, liniowa oraz multiblokowa) i różnej zawartości butadienu (57-75% mas., tabela 1). Określono wpływ na udarność zarówno zawartości SBR w mieszaninach, jak i stężenia butadienu w SBR (rys. 1 i 2). Następnie zbadano zmiany udarności pod wpływem róznych dawek promieniowania gamma (do 250 kGy) dotyczące rozmaitych typów SBR (rys. 3-6). Największy wzrost udarności wykazały próbki PS zawierające SBR-4 (70% butadienu, budowa liniowa). Nienapromieniane i napromieniane próbki mieszanin badano metodami TGA (tabela 2 i 4) oraz DSC (tabela 3 i 5). Stwierdzono nieznaczną poprawę stabilności termicznej napromienionych mieszanin oraz pewne podwyższenie wartości ich Tg ze wzrostem udziału SBR; zwiększanie dawki promieniowania w bardzo niewielkim stopniu wpływa na spadek Tg.


Słowa kluczowe: polistyren, SBR, mieszaniny polimerowe, promieniowanie gamma, udarność, właściwości cieplne

W. Brostow, V. M. Castano, J. Horta, G. Martinez-Barrera (1.73 MB)
Wpływ promieniowania gamma na udarność i właściwości cieplne polistyrenu wzmacnianego dodatkiem SBR (j. ang.)