English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stasiek, E. Piórkowska, A. Gałęski

Wpływ procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii z poliamidu na jej strukturę i właściwości

Polimery 2003, nr 3, 194


Streszczenie

Scharakteryzowano wpływ procesu wytłaczania folii z PA6 na jej strukturę oraz właściwości fizyczne (badania metodami mikroskopii prześwietleniowej, DSC, rozpraszania światła pod małymi kątami, rentgenograficzną, spektroskopii IR), a także na właściwości mechaniczne przy rozciąganiu. Warunki przepływu w sposób złożony oddziałują na mechanizmy wywołujące orientację molekularną stopionego tworzywa, a tym samym wpływają na właściwości mechaniczne. Stwierdzono występowanie znacznej orientacji dwuosiowej w płaszczyźnie folii w stosunku do grubości folii, której przyczyną jest rozciąganie wzdłużne folii rurowej (rękawa); brak rozciągania poprzecznego jest spowodowany ujemnym stopniem rozdmuchiwania. Orientowanie makrocząsteczek następuje w wyniku wytworzenia odpowiednich gradientów prędkości przepływu tworzywa, w tym silnego przepływu wydłużeniowego z równoczesnym przedłużeniem czasu relaksacji wskutek obniżenia temperatury tworzywa w dyszy głowicy. Analiza wyników badań wskazuje, że na właściwości folii istotny wpływ wywiera konstrukcja ślimaka i warunki wytłaczania. W procesie konwencjonalnego wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii z PA6 dzięki właściwemu, określonemu w artykule doborowi tych czynników można uzyskać dobre i jednocześnie zbliżone do siebie właściwości mechaniczne folii w obu kierunkach, co jest istotne w przypadku zastosowania folii rurowej bezpośrednio na opakowania, np. jako osłonki wędlin, gdzie obciążenia folii na rozciąganie w kierunku poprzecznym mogą być dwukrotnie większe niż w kierunku wzdłużnym.


Słowa kluczowe: proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem, folia z poliamidu 6, konstrukcja ślimaka, warunki temperaturowe, struktura, właściwości fizyczne i mechaniczne

J. Stasiek, E. Piórkowska, A. Gałęski (1.05 MB)
Wpływ procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii z poliamidu na jej strukturę i właściwości