English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Wpływ metylomaleinianu rycynolo-2-oksazoliny na strukturę oraz właściwości mieszanin

poliamidu 6 i polietylenu małej gęstości

Polimery 2004, nr 9, 623


Streszczenie

Metodami spektroskopii w podczerwieni, róznicowej kalorymetrii skaningowej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dynamicznej analizy termomechanicznej zbadano wpływ szczepienia PE-LD metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny (MRO) na strukturę fazową, a także właściwości cieplne i mechaniczne różniących się składem mieszanin poliamidu 6 i polietylenu małej gęstości (PA 6/PE-LD-g-MRo), otrzymanych w procesie wytłaczania reaktywnego. Mieszaniny te charakteryzują się strukturą heterogeniczną, która na skutek przebiegających w trakcie wytłaczania reakcji chemicznych (prawdopodobnie grup funkcyjnych PA 6 z grupami oksazolinowymi szczepionymi na PE) stabilizuje się na poziomie mikrofazowym. Wpływa to korzystnie na właściwości mechaniczne. Wyniki badań świadczą o kompatybilizującym wpływie MRO.


Słowa kluczowe: metylomaleinian rycynolo-2-oksazoliny, szczepienie polietylenu, reaktywne wytłaczanie, mieszaniny poliamid/polietylen, struktura, kompatybilizacja, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne

R. Jeziórska (1.81 MB)
Wpływ metylomaleinianu rycynolo-2-oksazoliny na strukturę oraz właściwości mieszanin poliamidu 6 i polietylenu małej gęstości