English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Gołębiewski, M. Żenkiewicz

Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych i czasu przechowywania

na zmiany kąta zwilżania aktywowanej folii polistyrenowej (j. ang.)

Polimery 2003, nr 2, 134


Streszczenie

Za pomocą wyładowań koronowych modyfikowano warstwę wierzchnią opakowaniowej folii z polistyrenu ogólnego zastosowania (niskoudarowego – GPPS) w celu jej oddziaływań cząsteczkowych z lakierami, farbami i klejami. Przedstawiono wyniki badań wpływu jednostkowej energii tych wyładowań (Ej) na zmiany kąta zwilżania folii wodą, gliceryną, dijodometanem i α-bromonaftalenem (rys. 1) oraz badań zmian tego kąta zachodzących podczas przechowywania folii w okresie sześciu tygodni po aktywowaniu (rys.2-6). Istotny wpływ wartości Ej zaobserwowano przede wszystkim w przypadku dwóch pierwszych (polarnych) cieczy zwilżających. Odpowiednią do celów przemysłowych zwilżalność badanej folii uzyskuje się, gdy Ej wynosi ok. 1,2 kJ/m2. Ze względu na postępujący w czasie zanik efektów procesu aktywowania, czas przechowywania aktywowanej folii nie powinien przekraczać dwóch tygodni.


Słowa kluczowe: folia polistyrenowa, modyfikowanie warstwy wierzchniej, wyładowania koronowe, zwilżalność, kąt zwilżania

J. Gołębiewski, M. Żenkiewicz (363.8 KB)
Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych i czasu przechowywania na zmiany kąta zwilżania aktywowanej folii polistyrenowej (j. ang.)