English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska

Wpływ boranu tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-butylenu] na właściwości użytkowe

sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

Polimery 2004, nr 3, 187


Streszczenie

W wyniku reakcji boranu tri(hydroksybutylenu) z epichlorohydryną otrzymano boran tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-butylenu] (TChHPB). Stosowano go następnie jako środek uniepalniający i polepszający inne właściwości użytkowe w syntezie sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zwiększanie zawartości TChHPB powoduje zmniejszenie palności, a zatem wzrost pozostałości po spaleniu (Pps) i wskaźnika tlenowego (OI), a także zwiększenie kruchości (KR) oraz obniżenie temperatury mięknienia (Tm), jak również wzrost wytrzymałości na ściskanie (σM). Nie zaobserwowano przy tym wpływu TChHPB na wymiary i kształt porów w piankach.


Słowa kluczowe: sztywne pianki PUR-PIR, boran tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-butylenul, uniepalnienie, właściwości użytkowe

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska (687.5 KB)
Wpływ boranu tri[(3-chloro-2-hydroksy-1-propoksy)-1-butylenu] na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych