English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Dębska, E. Wianowska

Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem.

Cz. II. Prognozowanie właściwości

Polimery 2000, nr 4, 288


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nad metodami klasyfikacji i graficznej prezentacji zbiorów danych doświadczalnych. Metody te zostały wykorzystane w systemie SCANKEE do prognozowania właściwości modyfikowanych żywic melaminowych. System ten bazuje na specyficznym formalizmie reprezentacji wiedzy o procesie technologicznym, nazwanym asocjacją wiedzy (schemat I).

Zbiór asocjacji wiedzy był wykorzystywany do rozwiązania dwóch głównych problemów występujących podczas planowania doświadczenia chemicznego: a) problemu klasyfikacji, którego rozwiązanie prowadzi do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „czy dany skład mieszaniny substratów i przyjęte parametry procesu technologicznego pozwolą na uzyskanie dobrego produktu?”, tj. żywicy melaminowej charakteryzującej się dobrą wodoodpornością (por. rys. 2 i tabela 3) oraz b) problemu prognozowania – tzn. określenia, jaki powinien być skład mieszaniny substratów i parametry procesu, aby można było otrzymać produkt o założonych właściwościach.
Słowa kluczowe: żywice melaminowe, klasyfikacja obiektów, przewidywane właściwości, wodoodporność, asocjacja wiedzy, analiza skupień
B. Dębska, E. Wianowska (404.3 KB)
Badania właściwości żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem. Cz. II. Prognozowanie właściwości