English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Sterzyński

Ulepszanie właściwości przetwórczych i fizycznych izoaktycznego polipropylenu

na drodze heterogenicznego zarodkowania (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 11-12, 786


Streszczenie

Kopolimer (etylen-b-propylen) zarodkowano jednoskładnikowym środkiem (NA) (benzoesanem sodu, talkiem lub pochodną sorbitolu) i mierzono (DSC) temperaturę krystalizacji (Tm) w przedziale stężeń 0–0,5% mas. NA (rys. 1). Po przekroczeniu ok. 0,2% mas. NA Tm nie wzrastała i z punktu widzenia podwyższania Tm każdy z ww. NA był nieskuteczny w stężeniu większym niż 0,15–0,25% mas. Niewielkie ilości NA pozwalały na uzyskanie jednorodnej morfologii. Oznaczono zawartość fazy β w PP-i (stopień taktyczności 96,5 lub 97,1% i odpowiednio, MWD = 3,9 albo 6,3) w obecności dwuskładnikowego NA kwas pimelinowy — stearynian wapnia (0–0,12% mas.) oraz zbadano orientację tej fazy w zależności od położenia na drodze przepływu (temp. formy 45°C i 90°C, rys. 7). W tak heterogenicznie zarodkowanym PP-i stwierdzono wyższy stopień orientacji makromolekularnej w postaci „zamrożonych” łańcuchów, wydłużonych i ścinanych w przepływie. Dokonano przeglądu (44 odsyłacze), m.in. środków zarodkujących, warunków powstawania fazy β, zarodkowania heterogenicznego.
Słowa kluczowe: polipropylen izotaktyczny, heterogeniczne zarodkowanie, środki zarodkujące, struktura, morfologia, orientacja molekularna
T. Sterzyński (866.4 KB)
Ulepszanie właściwości przetwórczych i fizycznych izoaktycznego polipropylenu na drodze heterogenicznego zarodkowania (wersja angielska)