English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Mir M.A. Nikje, A. Yaghoubi

Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych

z funkcjonalizowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 776


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.776

Streszczenie

Przeprowadzono funkcjonalizację hydroksylowanych wielościennych nanorurek węglowych (OH-MWCNTs) w procesie silanizowania za pomocą 3-aminopropylotrietoksysilanu (APTS). Nanokompozyty sztywnych pianek poliuretanowych wytwarzano przy użyciu różnej ilości silanizowanych MWCNTs (1,5, 2,0, 3,0 % mas.). Badano termiczne i mechaniczne właściwości uzyskanych pianek nanokompozytowych, a także ich morfologię. Wyniki otrzymane metodą analizy termograwimetrycznej wskazują, że stabilność termiczna kompozytów zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości silanizowanych wielościennych nanorurek węglowych (Si-MWCNTs). Zwiększenie udziału zastosowanego napełniacza w matrycy poliuretanowej wpływa także na wzrost gęstości komórkowej pianki. Stwierdzono również poprawę modułu Younga oraz wytrzymałości przy rozciąganiu otrzymanych nanokompozytów. Dodatek do matrycy poliuretanowej już 3,0 % mas. silanizowanych wielościennych nanorurek węglowych powoduje pogorszenie omawianych właściwości nanokompozytów PUR/Si-MWCNTs, wynikające z obecności w matrycy poliuretanowej aglomeratów cząstek napełniacza.


Słowa kluczowe: wielościenne nanorurki węglowe, sztywne pianki poliuretanowe, nanokompozyty, modyfikacja powierzchni, 3-aminopropylotrietoksysilan
e-mail: drmm.alavi@gmail.com

Mir M.A. Nikje, A. Yaghoubi (1.09 MB)
Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych z funkcjonalizowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi (j. ang.)