English version
Drukuj

GEKON - zakończony

Projekt finansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNCBiR logo

NFOŚiGW logo
Projekt realizowany w ramach PROGRAMU GEKON (I konkurs)


GEKON logo


Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii przemysłowej produkcji aerożeli hybrydowych,

w tym krzemionkowo-polimerowych oraz kompozytowych materiałów termoizolacyjnych wytwarzanych na ich bazie


Projekt realizowany w ramach umowy nr GEKON1/O2/213318/14/2014 przez Konsorcjum w składzie:

1. GERWILL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach - Lider
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego


Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – grudzień 2015


Wysokość dofinansowania projektu:

5189 592 PLN, w tym:

ze środków NCBiR:

4 563 024 PLN

ze środków NFOŚiGW:

626 568 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IChP:

3 600 000 PLN
Osoby do kontaktu ze strony IChP:

dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, tel. 22568 28 40
dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP, tel. 22568 26 51Streszczenie projektu

Projekt skupiał się na opracowaniu grupy nowych aerożeli hybrydowych na bazie substancji organicznych i nieorganicznych, w tym aerożelu krzemionkowo-polimerowego. Uzyskanie tych aerożeli pozwoli dalej wielostronnie wykorzystać je w połączeniu z wybranymi surowcami do sporządzania materiałów kompozytowych (mat, włókien, pianek itp.) jako zaawansowanych materiałów izolacyjnych, uszczelniających czy konstrukcyjnych w budownictwie, ciepłownictwie, transporcie i innych gałęziach przemysłu przy zachowaniu odpowiedniej hydrofobowości, optymalnej wytrzymałości mechanicznej i korzystnych warunkach dalszego przetwórstwa (eliminacja pylenia). Jednocześnie opracowana będzie metoda 100% recyclingu finalnych produktów. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja optymalnych linii technologicznych do produkcji aerożelu z wyeliminowanym suszeniem nadkrytycznym oraz do produkcji materiałów kompozytowych, które następnie realizowane będą w fazie W.