English version
Drukuj

Uwodornione kopolimery blokowe SBS i SIS

Obecność podwójnych wiązań w kopolimerach blokowych styren-butadien-styren (SBS) i styren-izopren-styren (SIS) czyni je nieodpornymi na warunki atmosferyczne. Uwodornienie tych wiązań pozwala otrzymać nowe tworzywa o blokach polietylenowych SBES lub polipropylenowych SBPS bardziej odpornych na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych oraz wykazujących większą odporność na działanie niskiej temperatury.


Krótki opis procesu

Reakcje uwodornienia kopolimerów SBS i SIS prowadzi się w warunkach bezwodnych i (korzystnie) beztlenowych w cyklohekasanie, w temp. ≤ 100 oC pod ciśnieniem 10 atm wodoru, w obecności układu katalitycznego. Po zakończeniu reakcji z roztworu wytrąca się polimer za pomocą metanolu, a następnie odfiltrowuje się i suszy do stałej masy.


Zalety oferowanej technologii

Dzięki bardzo dobrym właściwościom, m.in. dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych i odporności na działanie niskiej temperatury, uwodornione kopolimery blokowe SBS i SIS znajdą szerokie zastosowanie m.in. jako kleje, mrozoodporne podeszwy butów, mrozoodporne modyfikatory mieszanin bitumicznych (w tym m.in. asfaltów drogowych i dachowych) oraz jako składniki kosmetyków.


Aparatura

  • autoklaw ciśnieniowy wyposażony w mieszadło,
  • mieszalniki,
  • suszarka.


Stan zaawansowania prac

Określono optymalne warunki uwodornienia komercyjnych kopolimerów SBS i SIS (KRATON® - Schell) w skali laboratoryjnej (reaktor 500 ml).


Zdolność patentowa

Zgłosz. pat. P-382997 (2007) „Sposób uwodornienia blokowych kopolimerów stryrenu z butadienem i styrenu z izoprenem”.


Konkurencyjność rynku

W Polsce nie produkuje się SBS i SIS ani uwodornionych form tych kopolimerów. Kopolimery SBS i SIS są natomiast dostępne na rynku międzynarodowym; uwodornione formy SBS i SIS produkują firmy: Shell i Repsol.


Kontakt

prof. dr. hab. inż. Wincenty Skupiński

tel. +48 22 568 21 83

faks +48 22 568 22 33