English version
Drukuj

Utylizacja i recykling baterii

Tematyka badawcza

  • Recykling i utylizacja elektrochemicznych źródeł prądu. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym zużytymi i przeterminowanymi akumulatorami i bateriami, do norm Unii Europejskiej wymusiło podjęcie prac nad racjonalnym ich zagospodarowaniem. Zespół opracował hydrometalurgiczą technologię odzysku materiałów z baterii cynkowo-manganowych. Prowadzone są działania informacyjne i szkoleniowe w zakresie stanu prawnego, niebezpieczeństw wynikających z obecności akumulatorów i baterii w odpadach oraz korzyści wynikających z ich zagospodarowania.
  • Konstrukcja ulepszonych typów ogniw z katodą manganową. Poprzez zwiększenie pojemności baterii i czasu użytkowania baterii/akumulatora (ilości ładowań) można efektywnie zmniejszyć liczbę zużytych baterii oddziałujących ze środowiskiem naturalnym. Zespół nasz współpracuje z Zespołem Elektrochemicznych Źródeł Energii nad konstrukcją takich ulepszonych ogniw i akumulatorów.


Doświadczenie

  • Badania podstawowe w zakresie elektrochemicznych procesów wydzielania metali i ich związków na różnorodnych podłożach (RVC®, GC, Pt, Au, Fe, Pb, PbO2, grafit)
  • Konstrukcja i badanie akumulatorów i ogniw


Kontakt


dr Zbigniew Rogulski
tel. +48 22 568 24 47