English version
Drukuj

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IChP

ICHP - Dr inż. Paweł Bielski, dyrektor IChP i prof. Krystyna Czaja, przewodniczaca RN

21 grudnia 2016 r. w sali Starej Biblioteki Instytutu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IChP, które zainaugurowało rok Jubileuszu 100-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego (uchwała Rady Naukowej IChP z 26 października 2016 r.).

ICHP - prof. Jacek Kijeński

Wzięło w nim udział ok. 80 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Jerzy Błażejewski, Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem – prof. Robert Nowakowski, Prezes Urzędu Patentowego RP – dr Alicja Adamczak, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – dr inż. Tomasz Zieliński, przedstawiciel Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Krzysztof Bugla, przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku – prof. Janusz Zieliński, dyrektorzy instytutów chemicznych PAN, dyrektorzy chemicznych instytutów badawczych, prezesi i dyrektorzy zakładów przemysłowych współpracujących z Instytutem oraz członkowie Rady Naukowej IChP.


ICHP - Prof. Andrzej Dworak

Uroczystość otworzyli przewodnicząca Rady Naukowej IChP prof. Krystyna Czaja (Uniwersytet Opolski) oraz dyrektor Instytutu dr inż. Paweł Bielski, który powitał zgromadzonych gości.


ICHP - dyr. IChP dr inż. Paweł Bielski składa kwiaty pod tablicą poświęconą prof. I. MościckiemuNa program uroczystości złożyły się: referat okolicznościowy prof. Jacka Kijeńskiego poświęcony historii Instytutu pt. „100 lat misji i działalności Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego” oraz referat prof. Andrzeja Dworaka (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu) pt. „Polimery termoczułe do zastosowań w medycynie”.

Następnie goście, m.in. dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego, Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prof. Jerzy Błażejewski – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku oraz mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (SiTPChem), Andrzej Miazga – Prezes spółki „Silikony Polskie”, Jerzy Klimczak – Prezes Zarządu MADONIS, dr inż. Ryszard Grzybek – Grupa Azoty przekazali listy gratulacyjne na ręce dyrektora Instytutu dr. inż. Pawła Bielskiego.

Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Ignacego Mościckiego, twórcę i pierwszego dyrektora Instytutu.

(opracowanie: Iwona Lisek-Woubishet)


Fot. Archiwum IChP


Pozostałe aktualności...