English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński

Uniwersalny parametr charakteryzuący przebieg żelowania nieplastyfikowanych

kompozycji PVC przetwarzanych w plastografie Brabendera (j. ang.)

Polimery 2004, nr 9, 646


Streszczenie

Zbadano przebieg żelowania nieplastyfikowanych mieszanin suspensyjnego PVC „Polanvil S” o liczbie K 52, 58, 61, 67 lub 70 w komorze plastografu Brabendera w zakresie temperatury 160-185 oC i prędkości obrotowej rotorów 10-50 min-1. Na podstawie zmian momentu obrotowego i temperatury w funkcji czasu trwania procesu (rys. 1) sporządzono krzywe zmian momentu obrotowego w funkcji rzeczywistej temperatury żelującej mieszaniny (rys. 2-4). Zaobserwowano, że maksymalna wartość momentu obrotowego występuje zawsze w wąskim zakresie temperatury, niezaleznie od nastawionej wartości temperatury komory (rys. 3a) i prędkości ścinania (rys. 3b), natomiast zależy ona od liczby K przetwarzanego PVC (rys. 4). Stwierdzono, że temperatura odpowiadająca maksimum momentu obrotowego (TEG) może stanowić uniwersalny parametr charakteryzujący żelowanie PVC. Zaproponowany nowy sposób analizy ułatwia dokładniejsze porównanie plastogramów otrzymanych w różnych warunkach zadanej temperatury i prędkości obrotowej rotorów.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), liczba K, żelowanie, plastogram, temperatura maksimum momentu obrotowego, parametr uniwersalny

K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński (491.5 KB)
Uniwersalny parametr charakteryzuący przebieg żelowania nieplastyfikowanych kompozycji PVC przetwarzanych w plastografie Brabendera (j. ang.)