English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pacana, R. Oliwa

Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych.
Cz. I. Badania stanowiskowe oraz obliczenia numeryczne odkształceń przekładni falowej
otrzymanej z kopolimeru ABS (j. ang.)

Polimery 2019, nr 1, 54


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.7

Streszczenie

Z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeprowadzono pomiary odkształceń 3D koła podatnego zębatej przekładni falowej. Badania wykonano przy użyciu modeli fizycznych wytworzonych z zastosowaniem druku 3D z kopolimeru ABS, zapewniającego wystarczającą nośność i sztywność modelu. Uzyskane w badaniach stanowiskowych wartości odkształceń koła podatnego porównano z wynikami obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Wykazano dużą zbieżność otrzymanych wyników, jednak odkształcenia zmierzone na modelu rzeczywistym charakteryzują się większą nieregularnością niż odpowiadające im rozwiązania uzyskane metodą numeryczną. Wyniki otrzymane w pomiarach optycznych wskazują na zasadność stosowania w badaniach stanowiskowych prototypów przekładni zębatych modeli fizycznych wykonanych z tworzyw polimerowych z wykorzystaniem technologii szybkiego prototypowania.


Słowa kluczowe: zębata przekładnia falowa, Aramis 3D, optyczne pomiary deformacji, MES, koło podatne, ABS, drukowanie 3D
J. Pacana, R. Oliwa (1.66 MB)
Zastosowanie technologii szybkiego prototypowania skomplikowanych konstrukcji z tworzyw polimerowych. Cz. I. Badania stanowiskowe oraz obliczenia numeryczne odkształceń przekładni falowej otrzymanej z kopolimeru ABS (j. ang.)