English version
Drukuj

Technologie Biomedyczne, Chemia Kosmetyczna i Elektrochemia

ZAKŁAD TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH, CHEMII KOSMETYCZNEJ I ELEKTROCHEMII (BB)p.o. Kierownik Zakładu

dr Aneta Łukomska
tel. +48 22 568 23 19
Sekretariat

mgr inż. Anna Grabowska

tel. +48 22 568 20 62


Zespół Kosmetyków i Chemii Gospodarczej (BB-1)
Laboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji (BB-2)
Zespół Elektrochemii i Biomedyki (BB-3)
Zespół Badań Ekstrakcji i Rozdzielania (BB-4)