English version
Drukuj

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa - zakończony


logo_strukturalne


PROJEKT STRATEGICZNY - ZAKOŃCZONY

30.12.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2. została zawarta umowa Nr POIG.01.01.02-00-113/09 o dofinansowanie projektu:

"Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska)

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:

 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA

 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 • INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY

 • INSTYTUT CHEMII PRZEMYSOWEJ im. Prof. Ignacego Mościckiego


  Wartość projektu

  14.310.151,00 PLN
  Udział Unii Europejskiej13.991.378,00 PLN
  Okres realizacji01.01.2010 - 31.03.2013

  Informacji na temat zadania 5 realizowanego w IChP udzieli Państwu:

  dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP
  tel. +48 (22) 568 28 40