English version
Drukuj

Nabór na stanowisko st. specjalisty Pionu Badawczego w Zakładzie Analitycznym

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

STARSZY SPECJALISTA PIONU BADAWCZEGO W ZAKŁADZIE ANALITYCZNYM

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie farmaceutyczne, chemiczne lub pokrewne
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy badawczo-rozwojowej w/w obszarach
 • Mile widziany stopień doktora w ww. obszarach
 • Praktyczna znajomość technik HPLC, GC. Mile widziana znajomość innych technik analitycznych
 • Wymagana wiedza teoretyczna z zakresu technik instrumentalnych
 • Doświadczenie w zakresie rozwijania oraz walidacji metod analitycznych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w systemie jakości (ISO,GMP)
 • Mile widziany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków
 • Zaangażowanie w pracę
 • Samodzielność, kreatywność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie analiz metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi w kontroli jakości oraz w ramach prac badawczych
 • Opracowywanie raportów z analiz
 • Opracowywanie, wdrażanie i transfer metod analitycznych
 • Walidacja metod analitycznych
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z wdrożonymi systemami zarządzania jakością
 • Prowadzenie prac w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

OFERUJEMY:

 • Pracę w młodym i otwartym zespole
 • Udział w realizacji ambitnych projektów
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze
 • Udział we wdrożeniach realizowanych projektów w kraju i za granicą
 • Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

ZAPEWNIAMY

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP)
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 30 października 2020 r. Wraz z dokumentami prosimy przekazać informację o oczekiwaniach finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857893, NIP 5252836114, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.