English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Andrzejewska, Z. Pietralik, M. Taube, A. Skrzypczak, M. Kozak

Strukturalne i spektroskopowe badania procesu formowania lipopleksów DNA

z kationowymi surfaktantami gemini (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 569


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.569

Streszczenie

Zbadano proces kompleksowania kationowych surfaktantów typu gemini — dichlorków 3,3'-[a,w-(dioxaalkane)]bis(1-dodecyloimidazoliowych) z kwasem deoksyrybonukleinowym (DNA). Wykorzystano dziesięć surfaktantów różniących się długością grupy łącznikowej, w postaci roztworów o 6 różnych stężeniach (5 mM, 2 mM, 1 mM, 0,5 mM, 0,2 mM, 0,1 mM), oraz 6,5 µM roztwór DNA. Za pomocą spektroskopii dichroizmu kołowego oraz elektroforezy żelowej wykazano, iż zachodzi proces kompleksowania tych cząsteczek. Stwierdzono, że otrzymane kompleksy są stabilne a proces ich powstawania — natychmiastowy, wydajny i powtarzalny.


Słowa kluczowe: terapia genowa, surfaktanty gemini, DNA, dichroizm kołowy, elektroforeza żelowa

e-mail: mkozak@amu.edu.pl

W. Andrzejewska, Z. Pietralik, M. Taube, A. Skrzypczak, M. Kozak (258 KB)
Strukturalne i spektroskopowe badania procesu formowania lipopleksów DNA z kationowymi surfaktantami gemini (j. ang.)