English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Zdrazilowa, B. Hausnerova, T. Kitano, P. Saha

Rola różnych modyfikatorów w kompatybilizacji mieszanin PP/PET – charakterystyka

reologiczna i strukturalna (j. ang.)

Polimery 2004, nr 11-12, 819


Streszczenie

Zbadano wlaściwości reologiczne kompatybilizowanych mieszanin polipropylen (PP)/poli(tereftalan etylenu) (PET) w stosunku masowym 80:20. Jako kompatybilizatory stosowano bezwodnik maleinowy (MA) w ilości 1 cz. mas. otaz epoksydowany termoplastyczny elastomer („Epofriend) bądź kauczuk silikonowo-akrylanowy („Metablen”); każdy z tych kompatybilizatorów wprowadzano w ilości 5,6 albo 13,6 cz. mas. (tabela 1). Właściwości reologiczne zarówno statyczne, jak i dynamiczne (w wariancie oscylacyjnym) określano w temp. 245 oC i 265 oC, czyli poniżej i powyżej temperarury topnienia PET (rys. 2-7, tabela 2). W układzie PP/PET/MA stwierdzono wzrost wartości funkcji reologicznych (spowodowany zwiększonym oddziaływaniem międzyfazowym) w porównaniu z mieszaniną niekompatybilizowaną; wprowadzenie modyfikatorów elastomerycznych z reguły powoduje dalsze zwiększanie tych wartości. Zaobserwowany znaczny wzrost lepkości mieszanin PP/PET spowodowany dodatkiem elastomerycznych modyfikatorów może być wykorzystywany w procesach przetwórczych, np. w przypadku wytłaczania mieszanych odpadów tworzywowych. Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej zbadano też morfologię próbek omawianych mieszanin (rys. 1). Ustalono, że kompatybilizacja powoduje pożądaną zmianę struktury, która może być skutkiem reakcji funkcyjnych grup kompatybilizatora ze składnikami pierwotnej mieszaniny; efekt ten jest wyraźniejszy w przypadku modyfikatora „,Epofriend”.


Słowa kluczowe: polipropylen, poli(tereftalan etylenu), mieszaniny elastomeryczne, kompatybilizatory, wlaściwości reologiczne, struktura

N. Zdrazilowa, B. Hausnerova, T. Kitano, P. Saha (440.1 KB)
Rola różnych modyfikatorów w kompatybilizacji mieszanin PP/PET – charakterystyka reologiczna i strukturalna (j. ang.)