English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, J. Polaczek

Recykling tworzyw sztucznych według koncepcji zielonej chemii

Polimery 2004, nr 10, 669


Streszczenie

Dokonano oceny surowcowego i paliwowego przerobu odpadów tworzyw sztucznych z punktu widzenia zasad zielonej chemii. Stwierdzono, że recykling tworzyw sztucznych powinien być prowadzony z ograniczeniem do minimum nakladów energetycznych na wstępne przygotowanie surowca i obróbkę końcową uzyskiwanych produktów, z pełnym wykorzystaniem tych produktór, jako surowców chemicznych lub energetycznych za pomocą istniejących mocy produkcyjnych i przerobowych (cementownie, wielkie piece, koksownie). W przypadku odpadów niesortowanych i „brudnych” największe możIiwości postępowania zgodnie z zasadami zielonej chemii dają procesy energetycznego wykorzystania tych odpadów.


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, odpady, recykling, zielona chemia, spalanie

J. Kijeński, J. Polaczek (139 KB)
Recykling tworzyw sztucznych według koncepcji zielonej chemii