English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Recykling folii wielowarstwowych metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang.)

Polimery 2003, nr 2, 130


Streszczenie

Recyklingowi metodą reaktywnego wytłaczania w celu wytworzenia termoplastycznego tworzywa poddano odpady folii wielowarstwowych na podstawie polietylenu, poliamidu 6 i poli(tereftalanu etytenu). Odpady te wytłaczano razem z PA 6 i PET funkcjonalizowanymi grupami oksazolinowymi (R-PA 6, R-PET), kopolimerem etyln/kwas akrylowy (EAA) lub kopolimerem blokowym styren/etylen-butylen/styren szczepionym bezwodnikiem bursztynowym (SEBS-g-SA). Dodatki te pełnią rolę kompatybilizatorów w niejednorodnych strukturalnie wyjściowych odpadach (rys. 1-3). Użyte kompatybilizatory, podobnie jak mączka drzewna (napełniacz), polepszają właściwości mechaniczne badanych układów (tabele 1-3, rys. 4-6).


Słowa kluczowe: odpady tworzyw termoplastycznych, recykling, folie wielowarstwówe, modyfikatory, wytłaczanie reaktywne, właściwości mechaniczne

R. Jeziórska (337.7 KB)
Recykling folii wielowarstwowych metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang)