English version
Drukuj

Środki spożywcze

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 322 z 7.12.2007)


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/880 z dnia 23 maja 2017 r. ustanawiające zasady stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej w danym środku spożywczym w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku oraz stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej u jednego gatunku lub większej ich liczby w odniesieniu do innych gatunków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/378 z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/201 z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji fluralaner w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2074 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „salicylan glinu, zasadowy”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2045 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „gamitromycyna”


Dyrektywa Komisji (UE) 2016/1855 z dnia 19 października 2016 r.
zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywnościRozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1834 z dnia 17 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „monepantel”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1444 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji aceponian hydrokortyzonu


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/885 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „eprinomektyna”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/710 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „węglan miedzi”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/576 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „rafoksanid”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/576 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „rafoksanid”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/312 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tylwalozyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/305 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „gentamycyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2062 z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji sisapronil


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1933 z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we włóknach kakao, chipsach bananowych, suplementach diety, suszonych ziołach i suszonych przyprawach


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1820 z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „dietylenoglikolowy eter monoetylu”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1492 z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tylwalozyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1491 z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „wirginiamycyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1308 z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „salicylan glinu, zasadowy”


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1137 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w przyprawach Capsicum spp.


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1125 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w katsuobushi (suszony bonito) oraz w niektórych wędzonych śledziach bałtyckich


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1080 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „4-hydroksybenzoesan propylu i jego sól sodowa”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1079 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „heksaflumuron”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1078 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „kwas klodronowy (w postaci soli disodowej)”


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach spożywczych


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1006 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nieorganicznego arsenu w środkach spożywczych


Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/704 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu PCB o działaniu niepodobnym do dioksyn w dziko żyjącym koleniu (Squalus acanthias)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/446 z dnia17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji„selenian baru”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/394 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr37/2010 w odniesieniu do substancji „tulatromycyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/152 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia(UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tulatromycyna”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/151 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia(UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „doksycyklina”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/150 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia(UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „gamitromycyna”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/149 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia(UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „metyloprednizolon”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1390/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „eprinomektyna”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1359/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji tulatromycyna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1277/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „lasalocid”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 967/2014 z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „lufenuron”


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 696/2014z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniudo najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego w olejach i tłuszczach roślinnychoraz w żywności zawierającej oleje i tłuszcze roślinne


Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) nr 683/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010w odniesieniu do substancji „klorsulon”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 682/2014 zdnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniudo substancji „klozantel”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 681/2014 zdnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniudo substancji „rafoksanid”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 677/2014 zdnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniudo substancji „kabergolina"

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 676/2014 z dnia 19 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „triklabendazol”


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 418/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji iwermektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 200/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji octan tryptoreliny, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 20/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji butafosfan, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 19/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji chloroform, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji diklazuril, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcegoRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1057/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancjiwęglan manganu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancjifarmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitówpozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1056/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancjineomycyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznieczynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości wśrodkach spożywczych pochodzenia zwierzęcegoRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2013 z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (...)


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr406/2013 z dnia 2 maja 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancjiprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancjifarmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnychlimitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr394/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancjimonepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancjifarmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnychlimitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcegoRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 115/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji diklazuril, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji eprinomektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monenzyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji foksym, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenbendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Wykaz jednostek zatwierdzonych w państwach członkowskich poddających środki spożywcze i ich składniki działaniu promieniowania jonizującego (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 336 z dnia 17 listopada 2011 r., s. 14) (2012/C 265/04)


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 594/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń ochratoksyną A, polichlorowanymi bifenylami o działaniu niepodobnym do dioksyn i melaminą w środkach spożywczych


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 436/2012 z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji azametifos, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w środkach spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z dnia 3 grudnia 2011 r.)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 274/2012 z dnia 27 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 222/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji triklabendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 221/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji klozantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Komisji (UE) NR 219/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 202/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji pegylowany bydlęcy czynnik wzrostu kolonii granulocytów, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 201/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji nitroksynil, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcegoRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 123/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 122/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 107/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji dichlorowodorek oktenidyny, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 86/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji lasalocid, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 85/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji altrenogest, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 84/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenoksymetylopenicylina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcegoDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1258/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów azotanów w środkach spożywczych


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w środkach spożywczych


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającenajwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych