English version
Drukuj

SZKOLENIA i WARSZTATY


W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami

„Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki”

w czerwcu 2017 r. organizujemy dodatkowy termin (V EDYCJA). Szczegóły w harmonogramie.HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Data

Temat

Uwagi

21.06.2017SZKOLENIE: „Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw”
III EDYCJA

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli producentów, importerów, dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych, dystrybutorów oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ocenę poprawności kart charakterystyki „przychodzących”, sporządzanie oraz aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia, czy przygotowanie dokumentacji transportowej. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione inne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla dalszych użytkowników chemikaliów. Przedmiotem szkolenia będzie również przegląd obowiązków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego, takich jak ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uprawnienia organów kontrolnych, zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, procedura wymagana w przypadku prekursorów narkotyków, przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów itp.

Formularz zgłoszeniowy
Zakres tematyczny i wykładowcy
Warszawa,

490* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

450 zł/osoba

22-23.06.2017

WARSZTATY: „Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki – poziom średniozaawansowany”

V EDYCJA


Warsztaty przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały oraz do dyspozycji laptop do samodzielnej pracy. Możliwość pracy na kartach własnych lub przygotowanych przez trenerów.


Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje

Warszawa,

1090* zł/osoba


*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa

990 zł/osoba


WARSZTATY (2 dni):


Miejsce:
Warszawa

Godziny: 10.00 - 17.00 (pierwszy dzień), 9.00 - 16.00 (drugi dzień)

Cena: 1090* zł/osoba (kwota zwolniona z podatku VAT)

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa 990 zł/osoba


SZKOLENIE (1 dzień):


Miejsce:
Warszawa

Godziny: 10.00 – 16.00

Cena: 490* zł/osoba (kwota zwolniona z podatku VAT)

*trzecia i kolejna osoba z jednego przedsiębiorstwa 450 zł/osoba


Osoby do kontaktu w sprawie szkoleń i warsztatów:

– Anna Kania-Szarek anna.kania-szarek@ichp.pl, tel. 22 568 20 35

– Marcela Palczewska-Tulińska marcela.palczewska-tulinska@ichp.pl, tel. 22 568 20 39Atuty szkoleń i warsztatów w Centrum ds. REACH i CLP:

  • specjaliści z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i trenerskim w zakresie tematyki rozporządzeń REACH, CLP, prawodawstwa powiązanego, klasyfikacji substancji i mieszanin oraz sporządzania kart charakterystyki, rejestracji substancji itp.
  • szkolenia i warsztaty prowadzi przynajmniej trzech trenerów
  • mała liczebność grup, pozwalająca na indywidualną pracę z trenerem
  • udostępnienie każdemu uczestnikowi warsztatów laptopa z wgranymi materiałami pomocniczymi do samodzielnej pracy
  • możliwość bezpłatnych konsultacji (przez okres 2 tygodni po zakończeniu szkolenia lub warsztatów)
  • materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji wydrukowanej (prezentacje, ćwiczenia)
  • materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (prezentacje, ćwiczenia z rozwiązaniami, materiały pomocnicze oraz aktualne akty prawne)
  • certyfikat ukończenia szkolenia/warsztatów.