English version
Drukuj

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

PROJEKT MITIREL (Program Wewnętrznego Funduszu Bezpieczeństwa dla Policji ISFP)
Skoordynowany międzynarodowy program szkoleniowy z zapobiegania i łagodzenia skutków ataków CBR wywołanych przez podmioty niepaństwowe

>>>

Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego
Istotą projektu jest krzewienie wśród przedsiębiorstw zasad i zachowań redukujących niebezpieczeństwo nielegalnego pozyskiwania i przestępczego użycia substancji chemicznych w celach takich jak terroryzm, przestępczość zorganizowana...

>>>

PROJEKT CBRN-POL (Program Erasmus+)
Rozwój programu szkoleniowego CBRN dla funkcjonariuszy policji

>>>

Sieć uniwersytetów i instytutów dla zwiększenia świadomości na temat podwójnego zastosowania substancji chemicznych
Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) uczestniczy w projekcie "Sieć uniwersytetów i instytutów dla zwiększenia świadomości na temat podwójnego zastosowania substancji chemicznych”. Liderem projektu jest ENEA, włoska Agencja Energii, Nowych Technologii I Trwałego Rozwoju), a finansowanie zapewnia Dyrektoriat Generalny Rozwoju i Współpracy i w ramach Centrów Doskonałości w Ograniczania Ryzyka i we współpracy z UNICRI. IChP jest koordynatorem dla obszaru Mołdawii, Ukrainy, Kaukazu, i Azji Centralnej.

>>>