English version
Drukuj

Produkty biobójcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1187 z dnia 7 sierpnia 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Iodine based products - CID LINES NV”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1147 z dnia 31 lipca 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy„Clear Klens product based on IPA”


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1119 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia działań podejmowanych przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w celu udostępniania na rynku i stosowania na zewnątrz produktu biobójczego Ficam D zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C (2020) 4968)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1086 z dnia 23 lipca 2020 r. zatwierdzające ikarydynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1036 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1037 z dnia 15 lipca 2020 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia akroleiny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1038 z dnia 15 lipca 2020 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1047 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Portugalii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1048 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Austrii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C (2020) 4724)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1049 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Francji na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C (2020) 4715)


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1050 z dnia 15 lutego 2020 r. zezwalająca Hiszpanii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/704 z dnia 26 maja 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „INSECTICIDES FOR HOME USE”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/579 z dnia 27 kwietnia 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „HYPRED‘s octanoic acid based products”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/580 z dnia 27 kwietnia 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „SOPURCLEAN”


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/433 z dnia 12 marca 2020 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Szwedzką Agencję Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Care Plus Mosquito Net zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1342)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/202 z dnia 4 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Iodine Teat Dip Products”


Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/27 z dnia 13 stycznia 2020 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia propikonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2029 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol”

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2030 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Pal IPA Product Family”

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2076 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Contec IPA Product Family”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2094 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1794 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Boumatic Iodine product family”


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1331 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający olejek z mięty pieprzowej i cytronelal zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5691)


Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/994 z dnia17 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/641 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych zawierających fenotrynę (izomer 1R trans), skierowanych przez Irlandię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2837)


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/623 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia działania podjętego przez Federalne Służby Publiczne ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego i Środowiska Belgii polegającego na udostępnianiu na rynku i stosowaniu produktu biobójczego Phostoxin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2828)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/403 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Deosan Activate BPF based on Iodine”


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/157 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1622 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 271 z 30.10.2018)


Decyzja wykonawcza Komisji( UE) 2018/1985 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia Willaertia magna c2c maky jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1853 z dnia 27 listopada 2018 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Teat disinfectants biocidal product family of CVAS”


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1622 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1479 z dnia 3 października 2018 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia fluorku sulfurylu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1477 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkty biobójcze zawierające butyloacetyloaminopropionianetylu skierowanych przez Belgię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012(notyfikowana jako dokument nr C(2018)6291)


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1305 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie warunków pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych zawierających deltametrynę, skierowanych przez Szwecję zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5503)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1292 z dnia 25 września 2018 r. zatwierdzające cyfenotrynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1297 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od wzajemnego uznawania przez Francję pozwolenia na produkty biobójcze zawierające kreozot zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5412)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1287 z dnia 24 września 2018 r.
udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Quat-chem'siodine based products”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1288 z dnia 24 września 2018 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Prodhynet'siodine based products”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1261 z dnia 20 września 2018 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Hypred'siodine based products”


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1251 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia empentryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1258 z dnia 18 września 2018 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „EcolabIodine PT3 Family”


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1129 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
zatwierdzające acetamipryd jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1130 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zatwierdzające cypermetrynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1131 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zatwierdzające penflufen jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/613 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia PHMB (1415; 4,7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 4


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/619 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzająca PHMB (1415; 4,7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 5 i 6


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/614 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zatwierdzające azoksystrobinę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 7, 9 i 10


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/622 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzająca chlorofenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 3


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/232 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia działania podjętego przez Belgię dotyczącego udostępnianiana rynku i stosowania produktów biobójczych VectoMax G i Aqua-K-Othrine zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 759)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2326 z dnia 14 grudnia 2017 r. zatwierdzające imiprotrin jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2327 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2334 z dnia 14 grudnia 2017 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2001 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propan-1-olu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2 i 4


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2002 z dnia 8 listopada 2017 r. zatwierdzające kwas mlekowy L(+) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2003 z dnia 8 listopada 2017 r. zatwierdzające fludioksonil jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 7, 9 i 10


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2004 z dnia 8 listopada 2017 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2005 z dnia 8 listopada 2017 r. zatwierdzające ekstrakt z margosy, tłoczony na zimno olej z łuskanych nasion Azadirachta indica, ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym, jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19


Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1282 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onujako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1376 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia warfaryny jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1377 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia chlorofacynonu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1378 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia kumatetralylu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej14Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1379 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia difenakum jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1380 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia bromadiolonu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1381 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia brodifakum jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1382 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia difetialonu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1383 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia flokumafenu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1273 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4 i 5Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1274 z dnia 14 lipca 2017 r.
zatwierdzające aktywnychlor uwalniany przez podchloryn wapnia jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1275 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez chlor jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2i 5


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1276 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadwęglanu sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1277 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1278 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1282 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/794 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające ditlenek krzemu Kieselguhr jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/795 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające pirogeniczny, syntetyczny i amorficzny, poddany obróbce powierzchniowej ditlenek krzemu w postaci nanocząsteczkowej jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/796 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające dichlofluanid jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/802 z dnia 10 maja 2017r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 5


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2318 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie odstępstwa od wzajemnego uznawania przez Hiszpanię pozwoleń na produkty biobójcze zawierające brodifakum zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8414)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2291 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas mlekowy L(+) jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2290 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas nadoctowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 11 i 12

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2289 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające epsilon-momfluorotrynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2288 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające butotlenek piperonylu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1950 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych biobójczych substancji czynnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1938 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające kwas cytrynowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1937 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające cyflutrynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktachbiobójczych należących do grup produktowych 2 i 3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1935 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające dwuwodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1934 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające kokosowy alkil chlorku trimetyloamonu (ATMAC/TMAC) jako istniejącą substancję czynną do stosowaniaw produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1933 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tetrawodorotlenek magnezu i wapnia (uwodnione wapno dolomitowe) jako istniejącą substancję czynnądo stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1932 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek magnezu i wapnia (palone wapno dolomitowe) jako istniejącą substancję czynną dostosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1931 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające chlorokrezol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1930 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia chlorokrezolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczychnależących do grup produktowych 1, 2, 3, 6 i 9


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1929 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, szczep ABTS-351 jako substancję czynnądo stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1802 z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2013 określające procedurę wydawania pozwoleń dla takich samych produktów biobójczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1174 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający difenakum, zgłoszonych przez Hiszpanię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1094 z dnia 6 lipca 2016 r. zatwierdzające miedź, w postaci granulatu, jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1093 z dnia 6 lipca 2016 r. zatwierdzające propionian didecylometylopoli(oksyetylo)amonu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1090 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające rodanek miedzi/tiocyjanian miedzi(I) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1089 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające tlenek dimiedzi/tlenek miedzi(I) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1088 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające płatki miedzi (powlekane kwasem alifatycznym) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1087 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające tolilfluanid jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 7


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1086 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające 2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl (DBDCB) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1085 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające Bacillus amyloliquefaciens szczep ISB06 jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 3


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1084 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające bifenyl-2-ol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 3


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1083 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające aminy, N-C10-16-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1068 z dnia 1 lipca 2016 r. zatwierdzające N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triaminę (cyromazynę) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/904 z dnia 8 czerwca 2016 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012, w sprawie produktów zawierających propan-2-ol stosowanych do dezynfekcji rąk


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/678 z dnia 29 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie produktu składającego się z suszonych kwiatów lawendy umieszczonych w woreczku wprowadzanego do obrotu w celu odstraszania moli


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/672 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zatwierdzające kwas nadoctowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4, 5 i 6


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 11


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/124 z dnia 29 stycznia 2016 r. zatwierdzające PHMB (1600; 1.8) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 4


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/110 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca triklosanu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/109 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 6 i 9


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/108 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca nadtlenku 2-butanonu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1 i 2


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/107 z dnia 27 stycznia 2016 r. niezatwierdzająca cybutryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji bifenyl-2-ol jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 4, 6 i 13


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1985 z dnia 4 listopada 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie antywirusowej chusteczki higienicznej nasączonej kwasem cytrynowym


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1982 z dnia 4 listopada 2015 r. zatwierdzające heksaflumuron jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1981 z dnia 4 listopada 2015 r. zatwierdzające formaldehyd uwalniany z N,N-metylenobismorfoliny jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 6 i 13


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4, 6, 11 i 12


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1758 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych z grup produktowych 7 i 9


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1757 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1737 z dnia 28 września 2015 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia bromadiolonu, chlorofacynonu i kumatetralylu do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1736 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia triflumuronu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1731 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające medetomidynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1730 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nadtlenku wodoru jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4, 5 i 6


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1729 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sorbinianu potasu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1728 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające IPBC jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1727 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 5-chloro-2-(4-chlorfenoksy) fenol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2 i 4


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1726 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1610 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Pythium oligandrum szczep M1 jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 10


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1609 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/985 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzające klotianidynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/984 z dnia 24 czerwca 2015 r. zatwierdzające pirytion miedzi jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/646 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/419 z dnia12 marca 2015 r. zatwierdzające tolilfluanid jako substancję czynną do stosowaniaw produktach biobójczych typu 21


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/417 z dnia12 marca 2015 r. zatwierdzające Bacillus sphaericus 2362, serotyp H5a5b, szczepABTS1743 jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczychtypu 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/416 z dnia12 marca 2015 r. zatwierdzające dinotefuran jako substancję czynną do stosowaniaw produktach biobójczych typu 18


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/411z dnia 11 marca 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 528/2012 dotycząca kationowych spoiw polimerowych zawierających czwartorzędowezwiązki amoniowe w farbach i powłokach


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/407 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propan-2-olu jako substancjiczynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 1, 2 i 4


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/406 z dnia 11 marca 2015 r. zatwierdzające Bacillus thuringiensis subsp. israelensisserotyp H14, szczep SA3 A jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczychw grupie produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/405 z dnia 11 marca 2015 r. zatwierdzające alfa-cypermetrynę jako substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych z grupy produktowej 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/292 z dnia 24 lutego 2015 r.
zatwierdzające dwutlenek węgla jako substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych typu 15


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odrzucenia odmowy udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy, o której powiadomiły Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7915)


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących pozwolenia na produkt biobójczy zawierający IPBC, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7914)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń na produkty biobójcze zawierające IPBC i propikonazol, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7909)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1090/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia permetryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8 i 18


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1091/2014 z dnia 16 października 2014 r. zatwierdzające tralopiryl jako nową substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2014 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4611)


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczącychzezwoleń dla produktów biobójczych zawierających IPBC, zgłoszonych przez Niemcyzgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [notyfikowana jako dokument nr C(2014)4167]


Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2014 r. dotycząca wprowadzania doobrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowychzastosowań [notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4062]


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2014 r. przedłużającaważność zatwierdzenia difetialonu i difenakum do stosowania w produktachbiobójczych grupy produktowej 14Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 438/2014 zdnia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdzające cyprokonazol jako istniejącą substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych typu 8


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 437/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdzające 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-onjako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych czynnychsubstancji biobójczych na mocy rozporządzenia (UE) nr 528/2012


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 408/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. zatwierdzające syntetyczny amorficzny ditlenek krzemu jako istniejącą substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 407/2014 zdnia 23 kwietnia 2014 r. zatwierdzające transflutrynę jako istniejącą substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji(UE) nr 406/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia butyloacetyloaminopropionianuetylu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczychtypu 19


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 405/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. zatwierdzające kwas laurynowy jako istniejącą substancję czynną do stosowaniaw produktach biobójczych typu 19


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 334/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającerozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktówbiobójczych w odniesieniu do niektórych warunków dostępu do rynku


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawianiapozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie odrzucenia odmowy dopuszczenia produktów biobójczych zawierających bromadiolon, o której powiadomiły Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1362) (2014/133/UE)


Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2014 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 718 (2014/85/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 4 lutego 2014 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwolenia dla jednego produktu biobójczego zawierającego difenakum, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 496) (2014/58/UE)


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 94/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jodu, w tym poliwinylopyrolidonu jodu, jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 1, 3, 4 i 22


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 93/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kwasu kaprylowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 4 i 18


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 92/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zatwierdzające zineb jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 91/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zatwierdzające S-metopren jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 90/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kwasu n-dekanowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 4, 18 i 19


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 89/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zatwierdzające bis-(N-cykloheksylo-diazenio-dioksy)-miedź (Cu-HDO) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 8


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. określające procedurę zmiany załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających bromadiolon, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9030 (2013/774/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2013 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwolenia dla jednego produktu biobójczego zawierającego bromadiolon, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7034) (2013/630/UE)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1039/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany zatwierdzenia kwasu nonanowegojako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu2

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1038/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia tebukonazolu jakoistniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7 i 10


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1037/2013 z dnia 24 października 2013 r. zatwierdzające IPBC jako istniejącą substancjęczynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1036/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia etofenproksu jakoistniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 18


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1035/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kwasu benzoesowegojako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu3 i 4


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1034/2013 z dnia 24 października 2013 r. zatwierdzające fosforek glinu uwalniającyfosfinę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych w grupie produktowej20


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1033/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia pentahydratu siarczanumiedzi jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczychtypu 2Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1032/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kwasu bromooctowegojako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu4


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 955/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 9


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 945/2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia cypermetryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8


Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 837/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących pozwoleń na produkty biobójcze


Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr736/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do czasu trwania programuprac polegających na ocenie istniejących biobójczych substancji czynnychDyrektywa Komisji 2013/44/UE z dnia 30lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wcelu włączenia sproszkowanej kolby kukurydzy jako substancji czynnej dozałączników I i IA do tej dyrektywyDyrektywa Komisji 2013/41/UE z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenotryny (izomer 1R trans) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do dodatkowych substancji czynnych w produktach biobójczych, podlegających ocenie w ramach programu przeglądu


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 564/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych


Dyrektywa Komisji 2013/27/UE z dnia 17 maja 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofenapiru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr414/2013 z dnia 6 maja 2013 r. określające procedurę wydawania pozwoleń dlatakich samych produktów biobójczych zgodnie z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2013r. dotycząca niewłączania formaldehydu do celów jego stosowania w produktachtypu 20 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowanajako dokument nr C(2013) 2284) (2013/204/UE)Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian produktów biobójczych, na które udzielono pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odrzucenia ograniczenia dotyczącego zezwolenia na produkt biobójczy zawierający indoksakarb, zgłoszonego przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1366)(2013/130/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difenakum, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 780)(2013/96/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 lutego 2013 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difenakum, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 772)(2013/95/UE)


Dyrektywa Komisji 2013/6/UE z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia diflubenzuronu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2013/7/UE z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorku alkilo (C 12-16 )-dimetylobenzylo-amonowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2013 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 670) (2013/85/UE)


Dyrektywa Komisji 2013/5/UE z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia piryproksyfenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2013/4/UE z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorku didecylo-dimetyloamonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2013/3/UE z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia substancji czynnej tiametoksam do załącznika I do tej dyrektywy na cele jej stosowania w produktach typu 18


Dyrektywa Komisji 2012/41/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 2


Dyrektywa Komisji 2012/40/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zawierająca sprostowanie do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych


Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2012 r. dotycząca niewłączania bifentryny do celów jej stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8442)(2012/728/UE)


Dyrektywa Komisji 2012/43/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające niektóre nagłówki załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady


Dyrektywa Komisji 2012/42/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia cyjanowodoru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2012/38/UE z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia cis-trikoz-9-en jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2012 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difenakum, zgłoszone przez Niemcy zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7568)(2012/679/UE)

Dyrektywa Komisji 2012/22/UE z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia węglanu DDA jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2012/20/UE z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flufenoksuronu jako substancji czynnej do stosowania w produktach typu 8 do załącznika I do tej dyrektywy


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18 czerwca 2012 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difetialon zgłoszone przez Szwecję zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4027) (2012/318/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18 czerwca 2012 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difetialon zgłoszone przez Niemcy zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4026) (2012/317/UE)


Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18 czerwca 2012 r. zatwierdzająca ograniczenia dotyczące zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających difetialon zgłoszone przez Danię zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4025) (2012/316/UE)


Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2012 r. dotycząca niewłączania naledu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3050) (2012/257/UE)


Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2012 r. dotycząca niewłączania dichlorfosu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3016) (2012/254/UE)


Dyrektywa Komisji 2012/16/UE z dnia 10 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu chlorowodorowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2012/14/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metylononyloketonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2012/15/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ekstraktu z margosy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2012 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 645) (2012/78/UE)


Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2012 r. dotycząca niewłączania flufenoksuronu do celów jego stosowania w produktach typu 18 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 621) (2012/77/UE)


Dyrektywa Komisji 2012/2/UE z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tlenku miedzi (II), wodorotlenku miedzi (II) oraz węglanu diwodorotlenku miedzi (II) jako substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2012/3/UE z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bendiokarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Powiadomienie nr 2011/C 320 E/01: Stanowisko Rady (UE) nr 11/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, Przyjęte przez Radę w dniu 21 czerwca 2011 r.


Dyrektywa Komisji 2011/78/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, szczep AM65-52 jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2011/79/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fipronilu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2011/80/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia lambda-cyhalotryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Dyrektywa Komisji 2011/81/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia deltametryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy


Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2011 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, I A ani I B do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4596) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/391/UE)


Dyrektywa Komisji 2011/69/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia imidachloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/67/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia abamektyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/66/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-onu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i I A do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. dotycząca wprowadzania do obrotu we francuskich departamentach zamorskich produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 167) (2011/48/UE)


Zalecenie Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi iweterynaryjnymi produktami leczniczymi (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/25/UE)


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania na rynek i stosowania produktów biobójczych COM(2009) 267 wersja ostateczna – 2009/0076 (COD) (2010/C 347/09)


Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, I A lub I B do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/675/UE)


Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wcelu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2010/51/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia N,N-dietylo-meta-toluamidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Dyrektywa Komisji 2010/50/UE z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dazometu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)


Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/296/UE)


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych