English version
Drukuj

Budżet Europejskiej Agencji Chemikaliów

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliówna rok budżetowy 2019Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1367 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016


Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1368 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016


Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1369 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018


Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1662 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015


Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1515 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014


Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1514 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014


Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1513 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1652 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013


Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013


Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1651 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

Europejska Agencja Chemikaliów — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2013


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3 (2014/C 58/07)


Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Agencji


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2 (2013/C 281/05)


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 (2013/C 185/07)


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013 (2013/C 91/24)


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 3(2013/C 52/07)


Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 2(2012/C 397/10)


Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami Agencji (2012/C 388/13)


Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010 (2012/574/UE)


Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010 (2012/575/UE)


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 (2012/C 95/24)


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 (2012/C 36/11)


Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji (2011/C 366/07)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (2011/C 287/06)


Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (2011/577/UE)


Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009


Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (2011/576/UE)


Powiadomienie - Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 (2011/C 100/24)


Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji (2010/C 338/07)