English version
Drukuj

RaportowanieNa kim ciąży obowiązek raportowania o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1005/2009?

Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 producenci, importerzy i eksporterzy SZWO oraz przedsiębiorcy stosujący SZWO jako surowiec "feedstock" albo czynnik ułatwiający procesy chemiczne "process agent" są zobowiązani do składania do 31 marca każdego roku raportu o ilości SZWO wyprodukowanej, użytej w procesie, przywiezionej do UE oraz wywiezionej z UE w poprzednim roku kalendarzowym sporządzonego na formularzu (zobacz poniżej) dostępnym również na stronie internetowej ODS Komisji Europejskiej. Poza tym każde przedsiębiorstwo/ca, które niszczy SZWO, ma obowiązek przekazania raportu o ilości zniszczonej substancji.

Jak raportować o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009?


Więcej informacji znajduje się: