English version
Drukuj

Rada NaukowaRada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej.


Rada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej kadencji 2016-2020Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska


I Zastępca Przewodniczącego RN:

dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska/KGHM

II Zastępca Przewodniczącego RN:

dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP

Sekretarz RN:

mgr Maciej Studziński


Członkowie Rady Naukowej:

dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Olga Ciężarek


prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

dr inż. Piotr Jankowski

prof.dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP

dr inż. Antoni Migdał

dr hab. Zbigniew Rogulski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sławomir Rubinsztajn,Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN, Łódź

dr inż. Joanna Sołtysiak

prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Witold Szczypiński, Grupa Azoty SA

Marcelina Wojciechowska, Orlen SA

Panel głosowania w trybie pisemnym dla członków Rady Naukowej IChP


Lista osób, którym Rada Naukowa IChP nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych