English version
Drukuj

Publikacje 2009

 • Błaszczak M., Kijeński J., Korpoliński A., Migdał A. R., Nemtusiak M., Osawaru O., Rogieński M., Śmigiera E.: „Eteryfikacja polioli metanolem prowadzona konwencjonalnie i wspomagana mikrofalowo”, Chemik 2009, 62, (9), 312
 • Brzozowski R., Vinu A.: „Alkylation of naphthalene over mesoporous Ga‑SBA‑1 catalysts”, Top. Catal. 2009, 52, (8), 1001
 • Czerwiński A., Łukaszewski M.: „Anodic oxidation of Pd alloys with Pt and Rh.”, J. Alloys Compd. 2009, 473, (1-2), 220
 • Czerwiński A., Rogulski Z., Dłubak J., Gumkowska A., Karwowska M.: „Perspektywy ogniw wodorkowych (Ni-MH)”, Przem. Chem. 2009, 88, (6), 642
 • Czerwiński A., Rogulski Z., Kotowski J., Obrębowski Sz., Siwek H., Paleska I., Chotkowski M. Łukaszewski M.: „RVC as new carbon material for batteries ”, J. Appl. Electrochem. 2009, 39, (5), 559
 • Fedoryński M., Jezierska-Zięba M., Kąkol B.: „Nowe aspekty alkilowania aryloacetonitryli w warunkach katalizy międzyfazowej”, Przem. Chem. 2009, 88, (8), 872
 • Grdeń M., Klimek K., Rogulski Z.: „A quartz crystal microbalance study on oxidation of a cobalt electrode in an alkaline solution”, Electrochem. Commun. 2009, 11, (2), 499
 • Jamróz M. H., Jamróz M. E., Rode J. E., Bednarek E., Dobrowolski J. Cz.: „Interpretation of vibrational and NMR spectra of allyl acrylate: an evidence for several conformers”, Vib. Spectrosc. 2009, 50, (2), 231
 • Jankowski P., Rokicki G.: „Bezstyrenowe, wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe do zastosowań powłokotwórczych. Cz. 1. Syntezy prowadzone metodą polikondensacji”, Polimery 2009, 54, (9), 618
 • Jezierska-Zięba M., Kąkol B., Brzozowski R., Szpakiewicz M., Cybulski J.: „Suplemanty diety. Część 2. Seler (Apium graveolens)”, Przem. Chem. 2009, 88, (1), 87
 • Jeziórska R., Świerz-Motysia B., Zielecka M., Studziński M.: „Nanokompozyty poliamid/nanokrzemionka o budowie sferycznej”, Polimery 2009, 54 (10), 727
 • Jurga M., Lipkowski A. W., Łukomska B., Buzańska Ł., Kurzepa K., Sobański T., Habich A., Coecke S., Gajkowska B., Domańska-Janik K.: „Generation of functional neural artiticial tissue from human umbilical-cord blood stem cells”, Tissue Eng. 2009, 15, (3), 365
 • Kowalczyńska H. M., Kołos R., Nowak-Wyrzykowska M., Dobkowski J., Elbaum D., Szczepankiewicz A., Kamiński J.: „Atomic force microscopy evidence for conformational changes of fibronectin adsorbed on unmodified and sulfonated polystyrene surfaces”, J. Biomed. Mater. Res. Part A 2009, 91A, 1239
 • Kowalska E., Kijeńska M.: „Odpady sztucznej skóry i tkanin obiciowych. Cz. I”, Recykling 2009, (4), 18
 • Kowalska E., Kijeńska M.: „Odpady sztucznej skóry i tkanin obiciowych. Cz. II”, Recykling 2009, (5), 28
 • Kowalska E., Pasynkiewicz S.: „Revulkanisation – ein kostengünstiges und einfaches Verfahren zur Wiederverwertung von Altgummi ”, Gummi Fasernn Kunstostoffe GAK 2009, (12), 738
 • Kwiatkowska-Patzer B., Michalkiewicz J., Kubiszewska J., Zielińska J., Kasarello K., Kurzepa K., Lipkowski A. W.: „Spinal cord hydrolyzate ameliorate immunological reaction in experimental allergic encephalomyelitis”, Acta Neurobiol Exp. 2009, 69, (1), 73
 • Lipkowski W., Gajkowska B., Grabowska A., Kurzepa K.: „Keratin-associated protein micromaterials for medical and cosmetic applications”, Polimery 2009, 54, (5), 386
 • Łoś P., Łukomska A., Plewka A., Wilson-Polit D.: „Technologia odzyskiwania srebra, miedzi i innych metali w postaci nanoproszków z odpadów flotacyjnych i elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego”, Cuprum 2009, 50-51, (1-2), 60
 • Łukaszewski M., Kędra T., Czerwiński A.: „Influence of hydrogen electrosorption on surface oxidation of Pd and Pd-noble metal alloys”, Electrochem. Commun. 2009, 11, (5), 978
 • Łukaszewski M., Klimek K., Czerwiński A.: „Microscopic, spectroscopic and electrochemical characterization of the surface of Pd-Ag alloys”, J. Electroanal. Chem. 2009, 637, (1-2), 13
 • Łukaszewski M., Siwek H., Czerwiński, A.: „Electrosorption of carbon dioxide on platinum group metals and alloys - a review”, J. Solid State Electrochem. 2009, 13, (6), 813
 • Łukomska A., Plewka A., Łoś P.: „Electroreduction of cupric(II) ions at the ultramicroelectrodes from concentrated electrolytes – comparison of industrial and laboratory prepared electrolytes”, J. Electroanal. Chem. 2009, 633, (1), 92
 • Łukomska A., Plewka A., Łoś P.: „Shape and size controlled fabrication of copper nanopowders from industrial electrolytes by pulse electrodeposition”, J. Electroanal. Chem. 2009, 637, (1-2), 50
 • Ostrowski S., Brzozowski R., Oracz P., Bujnowski Z., Dobrowolski J.C.: „Equilibrium mixture of the triisopropylbenzenes: A combined experimental and DFT study”, Catal. Commun. 2009, 10, (12), 1595
 • Ozimiński W. P., Dobrowolski J. Cz.: „ σ- and π-electron contributions to the substituent effect: natural population analysis ”, J. Phys. Org. Chem. 2009, 22, (8), 769
 • Pawelec Z., Wolszczak M., Molenda J., Szczepaniak B.: „Właściwości eksploatacyjne regeneracyjnych kompozytów metalopolimerowych na osnowie zmodyfikowanych żywic epoksydowych”, Problemy Eksploatacji 2009, (2), 171
 • Polcyn P., Janiszewska J., Lipkowski A., Urbańczyk-Lipkowska Z.: „Synteza, metody identyfikacji i wybrane medyczne zastosowania dendrymerów”, Polimery 2009, 54, (6), 405
 • Ryszkowska J., Waśniewski B., Pytel A., Zielecka M.: „Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionką modyfikowaną grupami izocyjanianowymi”, Polimery 2009, 54, (10), 737
 • Skowroński J. M., Rozmanowski T., Krawczyk P., Rogulski Z., Czerwiński A., „The investigation on the mechanism of electrochemical hydrogen storage in sandwich nickel foam/palladium/carbon nanofibers electrodes”, J. Nanosci. Nanotechnol. 2009, 9 , (6), 3858
 • Sołtysiak J., Bajszczak A., Białecka-Florjańczyk E.: „Liquid-crystalline siloxanes”, Pol. J. Appl. Chem. 2009, 53, (1), 79
 • Śmiechowski K., Żarłok J., Skiba J., Wardzińska E., Penczek P.: „Możliwości zastosowania żywic epoksydowych w procesie wyprawiania skór”, Polimery 2009, 54 , (6), 466
 • Śmigiera E., Kijeński J., Rogieński M.: „Badania przemian metanolu do węglanu dimetylu (DMC) wspomaganych metodami mechanochemicznymi”, Chemik 2009, 62, (9), 306
 • Tęcza W., Jamróz M. E.: „Kompleksowy przerób oleju popirolitycznego do naftalenu i wysokowrzących aromatycznych frakcji węglowodorowych”, Przem. Chem. 2009, 88, (11), 1192
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Patkowska-Sokoła B., Lipkowski A. W., Bodkowski R., Dobrzański Z., Gwardiak H., Rożycki K.: „Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym”, Przem. Chem. 2009, 88, (5), 579
 • Winiarska M., Palczewska-Tulińska M., Bańkowska A., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część I. Warunki ściśle kontrolowane dla półproduktów”, Przem. Chem. 2009, 88, (12), 1366