English version
Drukuj

Publikacje 2006

 • Balabanava N., Wierzbicki R., Heerlein H., Zielecka M., Rymuza Z.: „Low surface energy films for microgripping applications”, Microelectron. Eng. 2006 (83), 1389
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W.: „The efficiency of various methods of rape seeds processing to limit biohydrogenation of unsaturated fatty acids in rumen”, Chem. for Agric. 2006, 7, 853
 • Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Bańkowska A.: „Photocationic-curable powder coatings", Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions 2006, 89, (B2), 157
 • Brzozowski R., Ratajczak W.: „Badania nad zagospodarowaniem smoły fenolowej z produkcji fenolu i acetonu”, Przem. Chem. 2006, 85, 577
 • Chotkowski M., Rogulski Z., Czerwiński A.: „Badanie mechanizmów reakcji zachodzących podczas elektrochemicznego wytwarzania MnO2”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1183
 • Chotkowski M., Rogulski Z., Czerwiński A.: „Wykorzystanie spektroskopii UV-Vis w badaniach elektrochemicznych”, Przem. Chem. 2006, 85, (11), 1483-1491
 • Czerwiński A., Łukaszewski M., Żurowski A., Siwek H., Obrębowski S.: „Selected electrochemical properties of noble metals and their alloys electrodeposited on reticulated vitreous carbon”, J. New Mater. Electrochem. Syst. 2006, 9, 419
 • Czerwiński A., Rogulski Z.:, „Used batteries collection and recycling in Poland”, J. Power Sources 2006, 159, 454
 • Czerwński A.: „Eletrochemiczne właściwości nanodepozytów metali grupy platyny”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1186
 • Dobkowski Z.: „Thermal analysis techniques for characterization of polymer materials”, Polymer Degrad. Stab. 2006, 91, (3), 488
 • Eickes Ch., Piela P., Davey J., Zelenay P.: „Recoverable Cathode Performance Loss in Direct Methanol Fuel Cells”, J. Electrochem. Soc., 2006, 153, A171
 • Gomes D., Peinemann K. V., Nunes S. P., Kujawski W., Kozakiewicz J.: „Gas transport properties of segmented poly(ether siloxane urethane urea) membranes”, J. Membr. Sci. 2006, 281, 747
 • Grdeń M., Klimek K., Czerwiński A.: „Quartz Crystal Microbalance studies on electrochemical behavior of electrodeposited Pd-Ni alloys”, Electrochim. Acta 2006, 51, 2221
 • Jamanek D., Niciński K., Kazimierczuk R., Woźniewski T., Wieczorek Z., Skupiński W.: „Effect of phenoxy ligands on catalytic properties of titanium half-sandwich complexes/MAO systems”, J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 264, 192
 • Jamróz M. H., Dobrowolski J. Cz., Brzozowski R.: „Vibrational Modes of 2,6-, 2,7-, and 2,3-Diisopropylnaphthalene. A DFT Study”, J. Mol. Struct. 2006, 787, 172
 • Janiszewska J., Urbańczyk-Lipkowska Z.: „Gas-phase and X-ray studies of branched ligands: Cu(II) coordination polymer formed by N?,N?,N?- tris (cyanoethyl)-L-lysine”, J. Mol. Struct. 2006, 789, 112
 • Jeziórska R.: „Maleic anhydride grafted LLDPE modified PA and fabrics waste containing PET blends”, Pigment and Resin Technology 2006, 35, (1), 3
 • Jeziórska R.: „Wpływ pochodnej bis(2-oksazoliny) jako kompatybilizatora oraz warunków wytłaczania reaktywnego na właściwości mieszanin poliamid 6/poli(tereftalan etylenu)”, Polimery 2006, 51, (5), 351
 • Kamiński J., Moo-Puc R., Cedillo-Rivera R., Kazimierczuk Z.: „Microwave-Assisted Synthesis and Antiprotozoal Activity of Pyridazines Carrying Polyfluoro Substituents”, Synth. Commun. 2006, 36, 2719
 • Kazimierczuk Z., Kamiński J., Meggio F.: „Studies on improved synthesis of 2'-deoxyrubonucleosides of pyridazine derivatives”, Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, (6), 889
 • Kicko-Walczak E., Jankowski P.: „Bezhalogenowa modyfikacja nienasyconych żywic poliestrowych i żywic epoksydowych w celu ograniczenia poziomu ich palności”, Czasopismo Techniczne. Mechanika 2006, 103, (6), 265
 • Kijeński J., Jamróz M.E., Tęcza W., Migdał A., Jarosz M., Walisiewicz-Niedbalska W., Zielecka M.: „Wykorzystanie frakcji izobutenowej w procesach eteryfikacji i estryfikacji związków pochodzących ze źródeł odnawialnych”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 594
 • Kijeński J., Osawaru O.: „Modified Main Group Metal Oxides as Potential Active Fillers for Polymers”, Polimery 2006, 51, 115
 • Kijeński J., Śmigiera E., Migdał A. R., Osawaru O., Zieliński T., Ostrowski S.: „Wydłużanie łańcucha wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Cz. I. Kondensacja acetonu w fazie ciekłej”, Przem. Chem. 2006, 85, (2), 101
 • Kijeński J., Śmigiera E., Migdał A. R., Osawaru O., Zieliński T., Ostrowski S.: „Wydłużanie łańcucha wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Cz. II. Otrzymywanie pochodnych cykloheksyloaminy poprzez katalityczne aminowanie fenolu aminami alifatycznymiej”, Przem. Chem. 2006, 85, (2), 107
 • Kijeński J., Śmigiera E., Rejewska E., Rejewski P., Migdał A. R., Osawaru O.: „Rynek acetonu i alkoholu diacetonowego”, Chem. Rev. 2006, 5, (27), 42
 • Klajnert B., Janiszewska J., Urbańczyk-Lipkowska Z., Bryszewska M., Shcharbiin D., Labieniec M.: „Biological properties of low molecular mass peptide dendrimers”, Int. J. Pharm. 2006, 309, 208
 • Kornacka E., Kozakiewicz J., Legocka I., Przybylski J., Przybytniak G., Sadło J.: „Radical processes induced in poly(siloxaneurethaneureas) by ionising radiation”, Polym. Degrad. Stab. 2006, 91, 2182
 • Kowalska E., Choroś M., Kuczyńska L., Wielgosz Z.: „Recykling odpadów dywanów i wykładzin dywanowych”, Polimery 2006, 51,(9), 671-679
 • Kowalska E., Kuczyńska L., Wielgosz Z., Choroś M.: „Wykorzystanie rozwłóknionych odpadów wielowarstwowych laminowanych kartonów do płynnej żywności jako napełniaczy polietylenu”, Polimery 2006, 51, (7/8), 576
 • Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Skarżyski J., Sobczak J., Kielecka M.: „Studies on the effect of structural parameters on the properties of polysiloxaneurethane dispersions and coatings”, Surface Coatings International. Part B: Coatings Transactions 2006, 89, 31
 • Kozakiewicz J., Przybylski J., Koncka-Foland A.: „Studien an spezialelastomeren auf basis von polysiloxan-bloecke enthaltenden elastomeren”, Gummi Fasern Kunststoffe 2006, (6), 363
 • Kozakiewicz J., Zielecka M., Koncka-Foland A., Bujnowska E., Szulc A.: „Polimerowe dyspersje hybrydowe zawierające silikony, przeznaczone do zastosowania jako materiały na powłoki”, Polimery 2006, 51, (2), 124-132
 • Kozioł A. E., Chilmończyk Z., Cybulski J.: „Buspirone free base”, Acta Cryst. 2006, E62, 05616
 • Krześlak A., Palczewska-Tulińska M.: „Wymagania i zagrożenia dla polskich producentów i przetwórców tworzyw polimerowych związane z wprowadzeniem systemu REACH i GHS”, Polimery 2006, 51, 888
 • Lewdorowicz W., Rogulski Z., Czerwiński A.: „Utlenianie jodanów(V) na elektrodach PbO2/RVC”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1201
 • Lewdorowicz W., Rogulski Z., Czerwiński A.: „Utlenianie jodanu(V) na elektrodzie PbO2/RVC”, Przem. Chem. 2006, 85, (11), 1201
 • Lewdorowicz W., Tokarz W., Piela P., Wrona P.: „Synthesis of Hydroxylamine in the Nitric Oxide – Hydrogen Fuel Cell”, J. New Mat. Electrochem. Systems 2006, 9, 339
 • Litwinowicz M., Kijeński J., Kwiatkowski J., Pasińska-Grochowy D.: „Wydłużanie łańcucha wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Cz. III. Otrzymywanie N‑podstawionych metylowych estrów karbaminowych w obecności nadkrytycznego ditlenku węgla jako katalizatora”, Przem. Chem. 2006, 85, (2), 114
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Dissolution of noble metals and their alloys studied by electrochemical quartz crystal microbalance”, J. Electroanal. Chem. 2006, 589, 38
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical quartz crystal microbalance study on hydrogen absorption and desorption into/from palladium and palladium-noble metal alloys”, J. Electroanal. Chem. 2006, 589, 87
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical quartz crystal microbalance study on carbon oxides adsorption in the presence of electrosorbed hydrogen on Pd alloys with Pt and Rh”, Electrochim. Acta 2006, 51, 4728
 • Łukaszewski M., Gdeń M., Czerwiński A.: „Comparative study on hydrogen electrosorption in palladium and palladium-noble metal alloys”, J. New Mater. Electrochem. Syst. 2006, 9, 409
 • Obłój-Muzaj M., Zielecka M., Abramowicz A., Szulc A., Domanowski W.: „Polimeryzacja chlorku winylu w obecności nanonapełniaczy – wpływ na kształt i morfologię ziarna PCV”, Polimery 2006, 51, (2), 133
 • Obłój-Muzaj M., Zielecka M., Kozakiewicz J., Abramowicz A., Szulc A., Domanowski W.: „Polymerization of vinyl chloride in the presence of nanofillers – effects on the shape and morphology of PVC grains”, Polimery 2006, 51, (2), 133
 • Obłój-Muzaj M.: „Poly(vinyl chloride) recycling”, w: „Plastics Recycling in Europe", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, 197
 • Palczewska M., Oracz P.: „Vapor Pressures of Hexanal, 2-Methylcyclohexanone, and 2-Cyclohexen-1-one”, J. Chem. Eng. Data 2006, 51, 639
 • Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Różycki K., Zieliński S.: „Modified plant oils as biologically active fodder components”, Chem. for Agric., 2006, 7, 906
 • Penczek P., Sodhi J., Ostrysz R.: „Unsaturated Ester Resins”, J. Appl. Polym. Sci. 2006, 101, 2627
 • Piela P., Czerwiński A.: „Przegląd technologii ogniw paliwowych. Część I. Zasada działania i możliwości”, Przem. Chem. 2006, 85, (1), 13
 • Piela P., Czerwiński A.: „Przegląd technologii ogniw paliwowych. Część II. Typy ogniw paliwowych”, Przem. Chem. 2006, 85, (3), 2
 • Piela P., Fields R., Zelenay P.: „Electrochemical Impedance Spectroscopy for Direct Methanol Fuel Cell Diagnostics”, J. Electrochem. Soc. 2006, 153, A1902
 • Piela P., Wrona P.: „Some Anion-Transport Properties of Nafion 117 from Fuel Cell Hydrogen Peroxide Generation Data”, J. Power Sources 2006, 158, 1262
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz.: „An ab Initio Study on the Allene-Isocyanic Acid and Ketene-Vinylimine [2+2] Cycloaddition Reactions Paths”, J. Phys. Chem. A 2006, 110, 3723
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz.: „The Reaction Paths of the [2+2] Cycloaddition of the X=C=Y Molecules (X, Y=S or O or CH2). An ab Initio Study”, J. Phys. Chem. A 2006, 110, 207
 • Rogulski Z., Chotkowski M., Czerwiński A.: „Electrochemical behavior of MnO2/RVC system”, J. New Mater. Electrochem. Syst. 2006, 9, 401
 • Rogulski Z., Chotkowski M., Czerwiński A.: „New generation of the zinc – manganese dioxide cell”, J. New Mater. Electrochem. Syst. 2006, 9, 333
 • Rogulski Z., Czerwiński A.: „Used batteries and accumulators collection and recycling in Poland”, J. Power Sources 2006, 159, 454
 • Rogulski Z., Klimek K., Czerwiński A.: „Założenia procesu utylizacji i recyklingu baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-manganowych”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1208
 • Rogulski Z., Klimek K., Czerwiński A.: „Założenia procesu utylizacji i recyklingu baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-manganowych”, Przem. Chem. 2006, 85, (11), 1208
 • Rościszewski P., Kazimierczuk R., Sołtysiak J.: „Syntezy silseskwioksanów z różnymi podstawnikami organicznymi”, Polimery 2006, 51, (1), 3
 • Rudnik E., Matuschek G., Milanov N., Kettrup A.: „Thermal stability and degradation of starch derivatives”, J. Therm. Anal. Calorim. 2006, 85, 267
 • Sadlej J., Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Jamróz M. H.: „DFT study of vibrational circular dichroism spectra of D-lactic acid-water complexes”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2006, 8, 101
 • Siwek H., Piela P., Czerwiński A.: „Elektroutlenianie produktów adsorpcji tlenków węgla na stopach platyny i rodu”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1216
 • Sołtysiak J. T., Białecka-Florjańczyk E., Przedmojski J.: „Liquid crystalline cyclic oligosiloxanes with polar end groups”, Eur. Polym. J. 2006, 42, (3), 1662
 • Sołtysiak J., Białecka-Floriańczyk E.: „Synthesis and properties of liquid crystalline cyclic siloxanes containing azo dye groups”, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2006, 460, 23
 • Sołtysiak J., Czupryński K., Drzewiński W.: „New ferroelectric liquid-crystalline cyclic oligosiloxanes”, Polym. Int. 2006, 55, (3), 273
 • Spasówka E., Rudnik E., Kijeński J.: „Biodegradowalne nanokompozyty polimerowe. Cz. I. Metody otrzymywania”, Polimery 2006, 51, 615
 • Szaniawska B., Kleczkowska P., Trembacz H., Janik P., Lipkowski A. W.: „A novel fibronectin-related structural motif that modulates cell migration”, J. Peptide Research 2006, 66, (1), 114
 • Szarlik S., Gołębiowski A., Stołecki K.: „Izobaryczny proces uwodorniania benzenu”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 665
 • Tęcza W., Kijeński J., Jamróz M.E.: „Etery alkilowe gliceryny jako efektywne dodatki do paliw motorowych”, Przem. Chem. 2006, 85, (12), 1594
 • Tokarz W., Piela P., Czerwiński A.: „Elektroutlenianie produktów adsorpcji metanolu na platynie i na rodzie”, Przem. Chem. 2006, 85, (8-9), 1237
 • Wachowski L., Skupiński W., Hofman M.: „Catalytic activity of CpTiCl2(OC6H4Cl-p)/MAO supported on the cabaceneous materials modified by nitrogen for the polymerization of styrene”, Appl. Catal., A: General 2006, 303, 230
 • Wachowski L., Skupiński W., Hofman M.: „Thermogravimetric investigations of carbonceuos materials- Syndiotactic polystyrene systems”, Thermochemica Acta 2006, 448, 7
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Bodkowski R., Zieliński S., Różycki K., Patkowska-Sokoła B.: „Transformation of linoleic acid from poppy seed oil to its active isomers 9C,11T and 10T,12C, and the comparison of its content with natural preparation from sheep milk fat”, Chem. for Agric. 2006, 7, 924
 • Wardzińska E., Penczek P.: „Polyesterimide resins with built-in polycyclic”, J. Appl. Polym. Sci. 2006, 100, 4066
 • Zielecka M., Bujnowska E.: „Silicone-containing polymer materials as protective coatings. Properties and applications”, Prog. Org. Coat. 2006, 55, (2), 160
 • Żukowska E., Rudnik E.: „Przemysłowe zastosowanie estrów skrobi”, Przem. Chem. 2006, 85, (6), 406
 • Żurowski A., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrosorption of hydrogen into palladium-rhodium alloys”, Electrochim. Acta 2006, 51, 3112