English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wrześniewska-Tosik, S. Zajchowski, J. Ryszkowska, J. Tomaszewska, J. Mirowski, K. Szoła

Wpływ sposobu przygotowania włókien keratynowych z piór drobiowych

na właściwości kompozytów z recyklatów polietylenu dużej gęstości

Polimery 2015, nr 2, 109


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.109

Streszczenie

Badano kompozyty na osnowie recyklatu polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z napełniaczem naturalnym w postaci włókien keratynowych, uzyskanych z odpadowych piór drobiowych. Wytworzono kompozyty o zawartości 15, 30 i 50 % mas. tych włókien z piór oczyszczanych trzema metodami. Otrzymane materiały charakteryzowały się niewielką, zależną od sposobu przygotowania napełniacza, chłonnością wody w porównaniu z chłonnością wody materiałów zawierających inne napełniacze naturalne. Kompozyty zakwalifikowano do kategorii palności HB40. Jako materiały średniopalne mogą więc być wykorzystane do produkcji elementów konstrukcyjnych powszechnego użytku o zwiększonej odporności na działanie ognia. Stwierdzono, że zastosowanie różnych metod oczyszczania piór drobiowych wprocesie uzyskiwania włókien keratynowych nie ma istotnego wpływu na gęstość i wytrzymałość mechaniczną kompozytów zrecyklatu PE-HD zudziałem tego napełniacza.


Słowa kluczowe: recyklat polietylenu dużej gęstości, włókna keratynowe, pióra drobiowe, kompozyty


e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl

K. Wrześniewska-Tosik, S. Zajchowski, J. Ryszkowska, J. Tomaszewska, J. Mirowski, K. Szoła (1.13 MB)
Wpływ sposobu przygotowania włókien keratynowych z piór drobiowych na właściwości kompozytów z recyklatów polietylenu dużej gęstości