English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Haji, R. S. Rahbar, A. M. Shoushtari

Poprawa przewodności elektrycznej tkaniny z poli(tereftalanu etylenu) przez wspomagane obróbką plazmową nanoszenie funkcjonalizowanych nanorurek węglowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 337


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.337


Streszczenie

W ramach pracy badano różne metody nanoszenia na powierzchnię tkaniny z poli(tereftalanu etylenu) (PET) trwałej powłoki z nanorurek węglowych w celu uzyskania materiałów o najmniejszej oporności elektrycznej. Przygotowano cztery próbki tkaniny PET, z których trzy poddano obróbce plazmowej. Następnie wszystkie próbki moczono w dyspersji funkcjonalizowanych aminą nanorurek węglowych (NH2-MWCNT) działając ultradźwiękami w ciągu 5 min. W przypadku dwóch tkanin, które moczono w dyspersji różniącej się stężeniem NH2-MWCNT po 5 min dodawano kwas akrylowy i utrzymywano działanie ultradźwięków przez kolejne 5 min. Wszystkie cztery próbki tkanin oraz próbkę referencyjną, z wyjściowej tkaniny PET poddano badaniom właściwości termicznych, morfologii powierzchni i składu chemicznego. Określono również intensywność ich barwy i oporność elektryczną. Stwierdzono, że ilość NH2-MWCNT naniesionego na tkaninę PET zależy od morfologii jej powierzchni. Wyniki rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS) wykazały, że na powierzchni tkaniny PET powlekanej NH2-MWCNT po wstępnej obróbce plazmowej znalazła się większa ilość cząsteczek zawierających tlen, niż na tkaninie bez takiej obróbki. Temperatura topnienia (Tm) i stopień krystaliczności (XC) w przypadku powlekanych tkanin PET były wyższe niż w wyjściowej tkaninie PET. Obróbka plazmowa zwiększyła także wytrzymałość na rozciąganie powlekanych tkanin. Stwierdzono, że oporność elektryczna była najniższa w przypadku tkanin powlekanych NH2-MWCNT po wstępnej obróbce plazmowej i w obecności kwasu akrylowego.
Słowa kluczowe: powlekanie, tkaniny przewodzące, nanorurki węglowe, funkcjonalizacja, obróbka plazmowa
e-mail: Ahaji@iaubir.ac.ir
A. Haji, R. S. Rahbar, A. M. Shoushtari (505.6 KB)
Poprawa przewodności elektrycznej tkaniny z poli(tereftalanu etylenu) przez wspomagane obróbką plazmową nanoszenie funkcjonalizowanych nanorurek węglowych (j. ang.)