English version
Drukuj

Proliniany dialkilodimetyloamoniowe

L-prolinian didecylodimetyloamoniowy i L-prolinian benzalkoniowy – ciecze jonowe zawierające kation amoniowy nadający im właściwości biobójcze oraz anion pochodzący od aminokwasu L-proliny. Aktywność biobójcza tych związków jest porównywalna lub większa niż powszechnie stosowanych chlorku didecylodimetyloamoniowego i chlorku benzalkoniowego. Najskuteczniejsze działanie wykazują wobec mikroorganizmów: Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Moraxella catarhalis, Enterococcus faecium, escherichia coli oraz dwóch grzybów: Candida albicans, Rhodotorula rubra.

Dzięki wysokiemu poziomowi aktywności przeciwustrojowej otrzymane ciecze jonowe mogą być używane wpreparatach w niewielkich stężeniach. Prawdopodobnie są one mało toksyczne dla organizmów stałocieplnych, chociaż odpowiednich badań jeszcze nie przeprowadzono.

Proliniany dialkilodimetyloamoniowe zalicza się do grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych. Wykazują też właściwości elektrostatyczne.


Mogą wchodzić w skład:

  • preparatów biocydowych,
  • preparatów dezynfekująco-myjących.


Mogą też służyć jako katalizatory w niektórych typach reakcji w asymetrycznej syntezie organicznej.


Prolinian benzalkoniowy

prolinian_benzalkoniowy

n = 9 60%; n = 11 40%


Prolinian didecylodimetyloamoniowy

prolinian_didecylodimetyloamoniowy


Są to gęste, woskowate związki rozpuszczalne w wodzie, metanolu, chlorku metylenu i acetonie.


Krótki opis procesu

Proliniany dialkilodimetyloamoniowe otrzymuje się w reakcji chlorku benzalkoniowego (difecylodimetyloamoniowego) z solą potasową L-proliny w środowisku wodnym w temp. 60 oC. Po zatężeniu przesączu uzyskanego w wyniku oddestylowania wody pod zmiejszonym ciśnieniem, wytrąca się przy użyciu organicznego rozpuszczalnika, a następnie odsącza produkt uboczny – chlorek potasu. L-proliniany dialkilodimetyloamoniowe wymagają dodatkowego suszenia w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem.


Zalety oferowanej technologii

Technologia otrzymywania jest prosta, małoodpadowa, a surowce tanie. Środowiskiem reakcji jest woda, a produktem ubocznym – chlorek potasu.

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.

Technologie wyróżniono srebrnym medalem na wystawie Genewa PALEXPO 2010.


Aparatura

Zestaw aparatury składa się z reaktora szklanego z dolnym zaworem spustowym zaopatrzonego w szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr, chłodnicę zwrotną (którą można zamienić na zestaw do destylacji) oraz płaszcz grzejno-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości. Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (do oddestylowania wody z mieszaniny poreakcyjnej i do ostatecznego suszenia produktu).


Stan zaawansowania prac

Zebrano dokumentację dotyczącą właściwości fizykochemicznych oraz opracowano metody analityczne. Nie przeprowadzono badań toksyczności ostrej.


Zdolność patentowa

Pat. PL 214 562 (2012) „Nowe ciecze jonowe z grupy amoniowych, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie”.


Konkurencyjność rynku

Nowe ciecze jonowe są nowoczesnymi związkami o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym. Dzięki ich dużej skuteczności do uzyskania pożądanego efektu wystarczy zastosowanie w preparatach niewielkich stężeń tych związków.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, wdrożeniu i uruchomieniu produkcji preparatu.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93