English version
Drukuj

Projekty strukturalne

logo_strukturalne


Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych - zakończony

Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla przedsiębiorstw branży chemicznej w postaci projektu procesowego instalacji półtechnicznej (pilotowej) syntezy kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne...

>>>

Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów - zakończony

25.03.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3.1, Instytut Chemii Przemysłowej podpisał umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013...

>>>

Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu) - zakończony

16.09.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3., Dyrektor Instytut Chemii Przemysłowej podpisał umowę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013...

>>>

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa - zakończony

30.12.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2. została zawarta umowa Nr POIG.01.01.02-00-113/09 o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013...

>>>

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) - zakończony

1.01.2010 r. Instytut Chemii Przemysłowej włączył się w realizację projektu AGROBIOKAP realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013...

>>>

Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza - zakończony

5 maja 2010 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2. została zawarta umowa Nr POIG.01.03.02-14-014/09 o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013...

>>>

Ochrona prawna zgłoszeń patentowych sposobu wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych (bakteriobójczych i grzybobójczych), zwłaszcza do kompozytów polimerowych - zakończony

Umowa Nr POIG.01.03.02-14-074/10-00 o dofinansowanie ww. projektu została zawarta 20 maja 2011 r....

>>>