English version
Drukuj

Projekty rozwojowe zakończone

30.12.2010 r. w ramach X konkursu projektów rozwojowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr NR05-0038-10/2010 o dofinansowanie projektu:

„Technologia recyklingu odpadów baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych”.


Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Chemii Przemysłowej im prof. Ignacego Mościckiego – Lider
  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
  • Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej
  • Panasonic Energy Poland S.A.
  • Ecoren DKE Sp. z o.o.


Okres realizacji projektu:
listopad 2010 – październik 2013

Wartość projektu: 2 710 000 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 2 500 000 zł


Kierownik projektu:

dr Zbigniew Rogulski

tel. +48 22 568 24 47


09.12.2010 r. w ramach X konkursu projektów rozwojowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr NR15-0105-10/2010 o dofinansowanie projektu:


„Opracowanie nowej generacji nano-kompozytów lakierniczych sieciowanych fotochemicznie”.


Okres realizacji projektu: październik 2010 – wrzesień 2013

Wartość projektu: 750 000 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 750 000 zł


Kierownik projektu:

dr Zbigniew Bończa-Tomaszewski

tel. +48 22 568 28 85


03.12.2010 r. w ramach X konkursu projektów rozwojowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr NR08-0004-10/2010 o dofinansowanie projektu:


„Wodne dyspersje nanocząstek polimerowych o zaprojektowanej budowie zawierających silikon oraz nanoproszki otrzymywane z takich dyspersji w zastosowaniu do modyfikacji materiałów powłokowych i tworzyw”.


Okres realizacji projektu:
październik 2010 – wrzesień 2013

Wartość projektu: 1 480 000 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 1 480 000 zł


Kierownik projektu:

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

tel. +48 22 568 28 45 lub +48 22 568 23 78


Streszczenie:

Opracowano w skali pilotowej kompleksową technologię otrzymywania wodnych dyspersji silikonowych (DSI), wodnych dyspersji silikonowo-metakrylowych o budowie cząstek „core-shell” (DASI) oraz technologię otrzymywania z takich dyspersji nanoproszków (NPDASI) przeznaczonych do zastosowania jako modyfikatory udarności powłok z farb proszkowych oraz tworzyw sztucznych. Określono wpływ składu monomerów silikonowych na właściwości dyspersji DSI i DASI oraz nanoproszków NPDASI, a także na właściwości powłok z poliestrowych i epoksydowo-poliestrowych farb proszkowych i właściwości tworzyw sztucznych. NPDASI wykonany w skali przemysłowej zastosowano do modyfikacji farb proszkowych i tworzyw sztucznych uzyskując znaczny (dla żywic epoksydowych - 10-krotny).wzrost udarności. Wstępnie sprawdzono także z wynikiem pozytywnym możliwość wykorzystania dyspersji DSI do otrzymania silikonowo-akrylowych dyspersji „core-shell”, które mogłyby zostać zastosowane jako spoiwa do farb wodnodyspersyjnych.


30.07.2009 r. w ramach VI konkursu projektów rozwojowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr NR15 0046 06/2009 o dofinansowanie projektu:


„Opracowanie nowej generacji nanokompozytów spoiw do farb proszkowych o ulepszonych właściwościach przetwórczych i aplikacyjnych”.


Okres realizacji projektu: sierpień 2009 – lipiec 2012

Wartość projektu: 820 000 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 820 000 zł


Kierownik projektu:

dr Zbigniew Bończa-Tomaszewski

tel. +48 22 568 28 85