English version
Drukuj

Projekty finansowane w 6. programie ramowym Unii Europejskiej - zakończone


sixth framework programme

Projekt PR6 UE NanoGLOWA - ZAKOŃCZONY


Projekt PR6UE o akronimie NanoGLOWA


„Nanomembrany w walce z ociepleniem globalnym”


Projekt realizowany przez zespoły badawcze z trzynastu krajów europejskich: Holandii, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Portugalii, Danii, Grecji i Izraela.Koordynator projektu:KEMA Nederland BV
Okres realizacji: listopad 2007– listopad 2011
Osoba do kontaktu ze strony IChP:mgr inż. Wiesław Capała
Projekt PR6 UE NORMILIFE - ZAKOŃCZONYProjekt PR6UE o akronimie NORMOLIFE


„Opracowanie nowych substancji leczniczych oraz metod leczenia bólu pacjentów

z zaawansowanym nowotworem"


Projekt realizowany przez zespoły badawcze z sześciu krajów europejskich: Polska, Niemcy, Węgry, Włochy, Belgia i Grecja.


Koordynator projektu: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Okres realizacji: grudzień 2006 – listopad 2009
Osoba do kontaktu ze strony IChP: dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska


Opis projektu:

Podstawowym celem badań w ramach projektu "Normolife" było opracowanie nowych substancji do stosowania w leczeniu bólów nowotworowych. Do realizacji projektu powołano interdyscyplinarne i międzynarodowe konsorcjum zespołów chemików, farmakologów i biologów. Skoncentrowano się na badaniach podstawowych opracowania nowych związków biologicznie czynnych. Do badań wykorzystane zostały nowe związki otrzymane w laboratoriach chemii medycznej i organicznej w małej laboratoryjnej skali. Pozwoliło to na otrzymanie biblioteki związków, z których, w badaniach farmakologicznych i biologicznych zostały wyselekcjonowane związki do badań jako potencjalne leki.
Zadaniem zespołu Instytutu Chemii Przemysłowej było opracowanie metod syntezy na większą skalę związków przeznaczonych do badań In-vivo na zwierzętach oraz perspektywicznie, w badaniach skuteczności działania u ludzi.